Sobota 28.6.2015 bola v našom trnavskom zbore slávnostná z viacerých dôvodov:

  • slávili sme pamiatku večere Pánovej,
  • rozlúčili sme sa s br. kaz. Paľkom Barátom,
  • znovu sme prijali ses. M. Oslanskú,
  • spoločné posedenie.

Ďakujeme br. kaz. Paľkovi Barátovi za jeho obetavú službu pre náš zbor počas jeho nástupnej praxe a jemu i jeho manželke prajeme veľa Božieho požehnania  pri práci vo Vaďovciach. Jeho pôsobenie v skupine Piešťany bude naďalej pokračovať.

Tešíme sa, že ses. M. Oslanská sa rozhodla požiadať o členstvo v cirkvi (konkrétne v skupine Piešťany) a bola medzi nás znovu prijatá podaním ruky. Prajeme jej veľa požehnania a radosti na ceste s Pánom.

Na záver soboty sme mali spoločné posedenie (agapé). Ďakujeme všetkým, čo prispeli slanými a sladkými dobrotami i tým sestrám, ktoré pohostenie pripravili.

Foto: Gabriela Kollárová