V sobotu 23.4.2016 kázal dopoludnia v našom zbore po 3 prednáškach cez týždeň (viď TU) Kornelius Novak. Hovoril o Božej všemohúcnosti a o tom, prečo sa vlastne k Bohu utiekame. Zostali by sme pri ňom, aj keby nám už nemohol splniť žiadnu prosbu? Do slovenčiny nám ho pretlmočil br. S. Ondrušek. Poobede sa nám z Božieho slova prihovoril br. M. Homišin na tému dokonalosť.

  • Rozhovor s Korneliom v časopise Za obzorom: „Bitkár Kornelius: NAŠIEL SOM POKOJ„- stiahnite si TU.

Vďaka Bohu, že nás môže a chce zachrániť! Miluje ma napriek všetkému! To ale neznamená, že Boh považuje za skvelé všetko, čo si myslím a robím! Nie! Milujem svoje psy, ale neradujem sa zo všetkého, čo robia. Môj pes Finney mi raz rozhrýzol celý interiér auta. Myslíte si, že som žiaril radosťou a láskou, keď som to uvidel? Áno, milujem svojho psa, ale neprajte si vedieť, ako som sa cítil! Mnohí rozumejú Božej láske úplne mylne. Boh sa na nás môže nahnevať! Áno, Boh nás miluje, ale nie tak, že mu je jedno, čo si myslíme alebo čo robíme! Boh nás nemiluje preto, že sme super ľudia, naopak, miluje nás aj napriek tomu, že takí nie sme! Umiera za nás na kríži! Tam vzdoruje hriechu, smrti, diablovi a nášmu vzdoru! My sme o ňom pochybovali, posmievali sme sa mu a zapierali ho. Svoj život a životy druhých sme zaťažili alebo úplne zničili hriechom! Preto za nás Ježiš umiera! „S Kristom sa zaobchádzalo tak, ako si zasluhujeme my, aby sa s nami mohlo naložiť tak, ako si zasluhuje on.“ Ježiš nás chce vo svojej láske zachrániť a zmeniť!
Cieľom Božej lásky je naša premena, to, aby sme žili v harmónii s ním a nie Božia slepá radosť nado mnou bez ohľadu na to, čo robím! Len Ježiš ma miluje navzdory mojim hriechom, napriek všetkému, čo si myslím alebo robím. Neznamená to však, že ma chce nechať takého, aký som! Miluje ma, a preto ma volá k pokániu a zmene života!“
– Kornelius Novak: V harmónii s Bohom a moje neobyčajné zážitky s Bohom

Foto: Gabriela Kollárová