Prednášky sú dočasne zrušené.

Každý piatok o 18:00 prebieha v priestoroch Trnavskej univerzity na Pekárskej ulici

Kurz štúdia Biblie.

Ste srdečne pozvaní.

Prednášajúci: Ferdinand Varga a Karol Badinský

Nižšie si môžete pozrieť videá z archívu.

6.3.2020: Potopa

28.2.2020: Kain a Ábel

21.2.2020: Pôvod hriechu

14.2.2020: Celý Izrael bude spasený

7.2.2020: Prvá a druhá smrť

31.1.2020: Večné peklo

17.1.2020: Tretí anjel nasledoval za nimi- vyhlásenie rozsudku

10.1.2020: Druhé anjelské posolstvo – Padol Babylon

30.12.2019: Ján Krstiteľ

 … archív sa priebežne dopĺňa