V našom zbore sa stretneme v pondelok, utorok, stredu a piatok o 18.00 hod.

Prečítajte si viac: