„Modli se, hledej a tluč – mohou se stát velké věci.“

Představte si miliony adventistů sedmého dne po celém světě, kteří se sto dní modlí za stejnou věc! Chceme vás vyzvat, abyste se od 25. března do 11. července 2015 spolu s miliony dalších modlili za přítomnost a mocné působení Ducha svátého v průběhu zasedání Generální konference 2. až 11. července 2015 v San Antoniu v Texasu. Prosme o to, aby všichni členové naší církve plně prožívali přítomnost Ducha Božího a odevzdali se jeho vedení.

.

Promarněná příležitost

Po zasedání Generální konference v roce 1901 měla Ellen Whiteová vidění, ve kterém byla svědkem toho, jak účastníci setkání reagovali na působení Ducha svátého, který je vedl ke smíření prostřednictvím pokory, vyznání hříchů a odstranění bariér, jež měli mezi sebou. Poté následovaly upřímné modlitby, písně chval a viditelná přítomnost Ducha svátého (Svědectví pro církev, svazek 8, str. 104-106).

Když po svém vidění nabyla vědomí, uvědomila si, že k tomuto velkému zlomu, který Bůh zamýšlel, nedošlo.
Tvrdost srdcí účastníků zabránila jednotě, kterou Bůh zamýšlel. S velkým zklamáním si uvědomila,
že Pán mohl přijít ještě v průběhu jejího života! Ale jeho lid nepoddal své myšlenky a názory vedení Ducha Svatého.

Mohou se stát velké věci

To, co se mohlo odehrát v roce 1901, se může stát v roce 2015! Ježíš nás zve, abychom se sjednotili a prosili o to, aby svou mocí vstoupil do srdcí jednotlivců a aby přišel vytoužený den jeho příchodu. Pozvěte svou rodinu, přátele a členy sboru, aby se připojili k 100 dnům modliteb a hledání Boží vůle pro zasedání Generální konference!

Zamyslenia na jednotlivé dni v češtine nájdete TU.
.
.
Viac v angličtine tu: http://100daysofprayer.org/