Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia,
Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania
.“
– Žid 4,14

10.-20.01.2018 organizovala naša cirkev po celom svete 10 dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého.

Téma: „Náš Veľkňaz“.

Okrem štúdia hore uvedenej tematiky sa môžete v rámci modlitebných stretnutí zamerať aj na príhovorné modlitby ohľadne vašich osobných i zborových potrieb. Spoločne s týmto listom dostávate materiál, ktorý spracováva tematiky na každý deň, a tiež pokyny pre vedúcich skupiniek.

Záverečná sobota 20. januára môže byť oslavou všetkého, čo Boh vykonal ako odpoveď na vaše spoločné modlitby. Dúfame, že tieto podnety pomôžu, aby sa Desať dní modlitieb stalo mocným zážitkom pre vašu modlitebnú skupinu či zborovú rodinu.

Peter Čík, tajomník
Mikuláš Pavlík, predseda
Marek Škrla, hospodár

Stiahni si materiály: