V poličkách knihy pekne poukladané
niektoré aj áno, aj nie, prečítané.
Encyklopédie, romány, životopisy,
Hneď si predstavím vyrúbané lesy.

Zaplnené strany toľkými písmenkami,
pomohli ti žiť tu na Zemi medzi nami?
Keď odpovede som našla spomínam,
v správny čas prišli a pomohli nám.

Pán Boh má v tom prsty, rozmýšľam teraz
a napadnú mi situácie ďalšie zas,
keď dočítala som, čo potrebovala som počuť
duši poznania som ešte nenasýtila chuť.

V toľkých rôznych oblastiach múdry môžeme byť
a stále viac a viac ťahať poznania niť.
V prírode toľko úžasných zaujímavostí,
že nevedela som to, to ma občas zlostí.

Viac múdra a poznania teraz chcela by som
a túžim si odtrhnúť čas zo dňa bokom.
Čítať, skúmať a odhaľovať sveta krásy
a žasnúť, aké stvoril Boh prírody jasy.

Vždy tajomstvá skrýva každá kniha
a list za listom ťa do príbehu dvíha.
Vynorí sa pred tebou krajina, obraz, dej
a už si časom otrokom knihy tej.

Spoločníčka je to dobrá, vždy má pre teba čas
a ozýva sa z nej príbehu toho hlas.
Kráľovnou však je kniha vzácna, večná,
ktorá má čo povedať stále, do nekonečna.

Je to odkaz milujúceho Boha k nám.
„Príručku a pomocníka vám dám.
Čo bolo, bude i je, všetko tam nájdete,
minulé i budúce na tomto svete.

Praktické rady i stony duše, básne,
odpovede, čo chce počuť srdce hlasne.
Písmo sväté – Biblia je ten poklad vzácny
a pre nás má odkaz silný, jasný.

Duch Svätý ti chce tajomstvá odokryť
ako tu na Zemi lepším môcť byť.
Ak tie rady prijmeš, pre seba uchopíš,
zodvihne ťa to z prachu v nebies výš.

Dá múdrosť, silu deň prežiť každý,
aby sme s Bohom mohli žiť navždy.
Odkrýva cestu spasenia, milosť, pokoru
lebo Pán Ježiš sa nebál hriechu vzdoru.

A tak vyberám si ten super dar z poličky
a odtrhnem si čas, aj keď len maličký
každý deň si nájsť ten odkaz pre seba
nebáť sa odhryznúť si riadne z chleba,
ktorý jediný nasýti a dá múdrosť tu,
pomôže, ako žiť, nepodľahnúť svetu.

Stačí otvoriť, s modlitbou začať čítať
a začuješ: „Teba chcem za priateľa mať.
K sebe ťa volá Pán Ježiš svojím slovom:
Upokoj sa, viac inde nehľadaj,
cesta, pravda, život JA SOM.

Foto: www.pixabay.com