Nech ste v minulosti prežili čokoľvek,
nech je vaša prítomnosť akokoľvek tiesnivá,
ak sa rozhodnete ísť ku Kristovi takí slabí,
bezmocní a zúfalí, akí práve ste,
náš súcitný Spasiteľ vám vyjde zďaleka v ústrety,
privinie vás do svojho láskyplného náručia
a zaodeje rúchom svojej spravodlivosti.


  • Nie je Božou vôľou, aby sme zostávali v nemej bolesti so zraneným srdcom. Boh chce, aby sme sa zahľadeli do jeho láskyplnej, milujúcej tváre. Žehnajúci Spasiteľ je pri mnohých, oni ho však pre nával sĺz nepoznávajú. Chce nás uchopiť za ruku a viesť, keď sa naňho spoľahneme s detinskou dôverou. Jeho úprimné srdce má porozumenie pre náš žiaľ, utrpenie a starosti. Miluje nás večnou láskou a obklopuje svojou dobrotou a súcitom. Smieme sa primknúť k nemu celým srdcom a celý deň uvažovať o Jeho milosti.
  • On povznáša človeka nad každodenné strasti a ťažkosti a vedie ho do kráľovstva pokoja. Tešte sa z nádeje!
  • „Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“  (1 Ján 5,4).
  • Ak bude Kristus v srdci stálym hosťom, potom bude Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, chrániť naše srdce i myseľ v Kristus Ježišovi.
  • Úder namierený proti veriacemu v Krista dostáva Spasiteľ, ktorý ho chráni svojou prítomnosťou. Nemusí odporovať zlu, pretože jeho ochranou je Kristus. Nech naňho doľahne čokoľvek, Kristus to dovolil. Kresťana nemôže zasiahnuť nič, čo nedovolí náš Pán: „všetko“, čo dopustí on, „slúži na dobro tým, ktorí milujú Boha“ (Rim 8,28).
  • Nestačí veriť v zákon a silu, teda vo veci, ktoré nemajú súcit a nikdy nepočujú volanie o pomoc. Potrebujeme vedieť o všemocnom ramene, ktoré nás pozdvihne a o nekonečnom Priateľovi, ktorý s nami cíti. Potrebujeme stisnúť jeho horúcu ruku a dôverovať jeho srdcu plnému nehy. A práve taký sa Boh zjavil vo svojom slove.S Božím slovom v rukách môže byť každá ľudská bytosť, nech je jej údel akýkoľvek,v takej spoločnosti, akú si sama zvolí. Na jeho stránkach môže viesť rozhovor s najlepšími a najušľachtilejšími jedincami ľudského rodu a môže načúvať  hlasu Večného, ktorý sa zhovára s ľuďmi.

Prameň: Ellen Gould Whiteová – Výchova a Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev. Vydal: Advent-Orion, Vrútky