Tak ako sme v roku 2016 študovali knihu od E.G.Whiteovej Veľký spor vekov
tento rok spolu študujeme 1. diel knihy
Z pokladu svedectiev od Ellen Gould Whiteovej.

V sobotu  23.06.2018 si spolu prejdeme 75. kapitolu dľa rozpisu dolu.

Rozpis učiteľov:

More >