www.podpovrchom.sk

07 – Veštica z En-Dóru

Aké je poučenie z príbehu, v ktorom sa Saul stretáva s mŕtvym prorokom? Je snáď dôkazom posmrtného života či návodom pre komunikáciu s mŕtvymi? Majú pohanské veštice moc nad Božími svätými mužmi?

.. 33:12 More >