(kázeň odznela v trnavskom zbore CASD 5.12.2015)

„A keď som to počul a nerozumel som tomu,
povedal som: Môj Pane, čo bude po tom?“
(Daniel 12,8)

More >