Smútok a pár tónov nádeje

príde, lebo verím tomu, čo počujem

na vlastnej koži
záchvevy
v hĺbke tlčúcej podstaty človeka
danej Bohom.

.

Keď precitneš, nové ráno sa volá viera

pôjdeš opatrne
ako dieťa v neznámom prostredí
čo nevidíš, uchopíš iba v dôvere
ruku silnejšieho

môžeš sa nadýchnuť a dúfať
v odpustenia a nové šance

u Otca – vždy.

Foto: www.pixabay.com