Súbežne so skupinou Sereď každý týždeň študujeme po jednej kapitole z knihy E. G. Whiteovej Veľký spor vekov (v českom vydaní pod názvom Vítězství lásky/Velké drama věků, prípadne v slovenskom vydaní pod názvom Z tieňa do slávy.

Po individuálnom štúdiu doma si v sobotu poobede pred kázňou spolu odpovieme na 4 otázky. Ako pomôcku si na konci tohto článku vždy nájdete osnovu kapitoly od br. kaz. S. Ondruška.

V sobotu 19.11.2016 si preberieme poslednú 42. kapitolu – osnova celkom dolu ↓

Milí priatelia,

v Seredi sme sa dohodli, že budeme študovať posledný diel Drámy vekov, knihu Z tieňa do slávy (Víťazstvo Božej lásky, alebo Veľký spor vekov – názov podľa vydania, ktoré máte). Každý týždeň si doma preštudujeme individuálne jednu kapitolu a v sobotu odpoludnia si ju zhrnieme na základe pár základných otázok, ktoré znejú:

  1. Aká je hlavná myšlienka kapitoly?
  2. Ktoré ďalšie body/fakty/aspekty rozvíjajú hlavnú myšlienku, alebo ju podporujú?
  3. Aké ponaučenie uvádza autorka z daného textu / príbehu?
  4. Aké ponaučenie/povzbudenie/usmernenie si si odvodil z kapitoly sám pre seba?

Ku každej kapitole zostavujem štruktúru kapitoly. Štruktúru prikladám len preto, lebo ja si to robím pre seba. Tak, ako je zostavená, tak si ju poznačím aj do knihy s tým, že vedľa textu danej kapitoly si píšem aj označenie jednotlivých bodov: 1., a., b., c., aa., bb., 2., a., b. atď. Zároveň si kľúčové slová farbičkami rôznych farieb podľa svojho systému značenia aj podčiarknem, aby som aj kedykoľvek neskôr mal zjednodušenú orientáciu v kapitole.

Keď si pamätáte na svoje „blahé mladé časy“, keď sme chodili do školy, tak tam nás učili písať slohy a ten mal vždy mať úvod, jadro a záver. Jadro malo vždy byť členené do nejakých bodov, podbodov a pod. Na základe takejto štruktúry sme potom mali niečo napísať.

My pri tomto štúdiu budeme robiť presný opak, že už z napísaného textu sa snažíme odvodiť si tú štruktúru, aby sme lepšie pochopili samotný text, lepšie vystihli uvedené fakty a v konečnom dôsledku boli duchovne bohatší a viac nás Pán Boh mohol prostredníctvom myšlienok textu ovplyvniť.

Takéto čítanie je určite náročnejšie, no prinesie svoje bohaté ovocie. Oplatí sa to urobiť. Tú štruktúru, osnovu kapitoly Vám preto budem pre uľahčenie štúdia pripravovať. Ak ju použijete pri štúdiu ako pomôcku bude to fajn, ak nie, hlavne rozmýšľajte nad horeuvedenými otázkami.

Každá kapitola okrem historického kontextu má nám čo povedať aj pre súčasnosť – kde sa dnes cirkev alebo ja nachádzam a asi prečo je to tak. Hovorí aj do budúcnosti a aj v tom úžasne pomáha. Preto Vám prajem Božie požehnanie, osvietenie Duchom Svätým a budovanie novej nádeje.

S bratským pozdravom,

Samuel Ondrušek, kazateľ

→ Informácie si môžete stiahnuť TU

Laminovaná záložka do knihy so 4 hlavnými otázkami:

Osnovu jednotlivých kapitol si môžete stiahnuť na nasledujúcich linkoch:

.

.

.

.

.

.

.