sobotnaskola.casd.sk

Téma: Jednota v Kristovi

Písomnú lekciu si stiahnite TU. Otázky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

HopeTV.cz

Môžu duchovné dary napomôcť jednotu? Čo je to duchovné požehnanie a čo to znamená „byť zahrnutý milosťou“? Kladiete si aj vy otázku, ako človek spozná, k akej úlohe je povolaný? A ako máme rozumieť vyjadreniu, že by sme všetci mali dosiahnuť jednoty viery? Znamená to všetkému veriť rovnako?

Rozhovor vedie redaktor českej Hope TV Jindřich Černohorský s teológom Mikulášom Pavlíkom.

.. 18:27
Amazing Facts.com

TU: zapnite si anglické titulky pod videom (CC – English). Skrátený voľný preklad do češtiny nájdete TU.

.. 58:30

die BIBEL. das LEBEN. – Dr. Winfried Vogel a jeho hostia.