V sobotu 16.11.2019 sa uskutoční členské zhromaždenie.
Podnety môžete dávať kazateľovi alebo členom výboru.