Kázne sa konajú v nasledujúcich termínoch:

zbor Trnava

  • ráno 10,20 – 11,30
  • poobede 14,00 – 14,30

zbory

  • Piešťany – webka TU
  • Sereď – webka TU

Kážu vysvätení kazatelia i laickí kazatelia (z radov členov cirkvi).

Ste srdečne vítaní.

  • do TT = do Trnavy
  • VP rozpise symbolizuje Pamiatku Večere Pánovej, prečítaj si o nej TU. a video pozri TU.

PROGRAM BOHOSLUŽIEB NA 1. ŠTVRŤROK 2020