Prednáška odznela v rámci jesenného cyklu KZ OZ ŽaZ 2018.

.. 01:21:03

Video: S. Dananai