V sobotu 7.9.2019 sme privítali do života malého Tea Rakaša. Br. kaz. Karol Badinský v príhovore k rodičom hovoril o tom, že aj Pán Ježiš bral na ruky deti, kým učeníci – bodyguardi sa ich snažili od neho odháňať, aby ho neobťažovali. Napomenul ich: „… nebráňte im prijsť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo“ (Mt 19,14). Pred nimi ako rodičmi je zodpovedná úloha. Všetky deti sú Božie. Boh ich dáva rodičom, aby ich znovu priviedli k nemu.

Po príhovore nasledovala modlitba za požehnanie a Rakašovci dostali darček a kvety. Manželom zablahoželal aj starší zboru br. V. Kaba. A dostali aj špeciálnu pesničku od Andrejky: „Pane, daj požehnanie pre nášho Tea. Podrž ho láskou, nedaj mu vzdialiť sa od Tvojich brán. Nech mu svieti životom tvoja tvár…“ A Gabika rozpovedala deťom príbeh. Následne sme sa započúvali do prvej kázne nášho nového zborového kazateľa br. Badinského.

Prajeme Rakašovcom i malému Teovi veľa lásky, radosti a Božieho požehnania.