S radosťou dávame na známosť, že

v piatok 26.07.2019

sa uskutoční sv. krst. S. Kerna bude krstiť br. kaz. Filip Soós.

Podrobnosti ešte upresníme.