Ak veci nevychádzajú tak, ako si želáš,
buď trpezlivý.
Prestaň predbiehať Boha.
Jeho časovanie je dokonalé.
Dôveruj mu.

Prežiť celý život s vedomím, že Boh je
–      aj keby nebol –
je oveľa múdrejšie, ako prežiť čo len jediný deň
s vedomím, že Boh nie je –
a On by predsa len bol.

 

Keď sa život stane pritvrdým na to,
aby si v ňom (ob)stál, POKĽAKNI.

 

Syn Boží sa stal človekom,
aby sa synovia ľudí mohli stať synmi Božími.
C.S.Lewis

 

Ak urobíš to najlepšie a najviac, ako dnes môžeš,
netráp sa kvôli zajtrajšku.
B.C.Forbes

 

Netráp sa kvôli zajtrajšku.
Pamätaj, že Boh je už tam.

 

Boh u teba nehľadá slová, ale srdce.
Augustín


Nepoznám cestu, ktorou ma vedie,
ale dobre poznám svojho Vodcu.

Martin Luther

 

Ustaranosť nezbaví zajtrajšok jeho problémov.
Zbaví dnešok jeho sily.

Corrie Ten Boom

 

Keď život priveje vetriská zmeny,
ktoré ťa takmer odfúknu,
zatvor oči,vydrž
a VER.

 

Ani zlaté hodinky nemerajú čas pomalšie.
Valeriu Butulescu

 

Príklad nie je to hlavné, čím môžeme ovplyvniť iných
–      je to to jediné.
A.
Schweitzer

 

Viera znamená veriť v to, čo nevidíme.
Odmenou za túto vieru
je vidieť to, čomu veríme.

Augustín

 

Boh nechce, aby sme robili neobyčajné veci.
Chce, aby sme robili obyčajné veci
neobyčajne dobre.
Charles Gore

 

Boh má tri odpovede na tvoje otázky:
1. Áno.
2. Ešte nie.
3. Mám v úmysle niečo iné.

 

Ak človek nie je stvorený pre Boha,
prečo je šťastný jedine v Ňom?
Ak človek je stvorený pre Boha,
prečo Mu tak vzdoruje?
Blaise Pascal

 

Keby sa ľudia stali takými,
akí chceli byť v štrnástich,
svet by bol celkom iný.
Albert Schweitzer

 

Boh niekedy búrku utíši,
inokedy jej dovolí besnieť
a utíši svoje dieťa.

Donna Wallis

 

Boh sa díva na svet inými očami ako my.
K.H.Waggerl

 

Ježiš Kristus je Boh,
ku ktorému sa prichádza bez pýchy
a skláňa bez zúfalstva.
Blaise Pascal

 

BOH dáva ZÁZRAKY
tým, čo VERIA,
ODVAHU tým, čo DÔVERUJÚ,
NÁDEJ tým, čo snívajú,
LÁSKU tým, ktorí prijímajú
a ODPUSTENIE
tým, ktorí žiadajú.