Prednáška odznela v rámci jesenného cyklu KZ Trnava 2018.

.. 45:44

Video: S. Dananai