Skončil sa jarný cyklus KZ Trnava 2017 s nasledujúcim programom:

1./ 04.04.2017: MUDr. Igor Bukovský, PhD.: Ako si zachovať mentálnu výkonnosť

2./ 26.04.2017 – MUDr. Milan Moskala: Imunita a tvoje zdravie

3./ 24.05.2017 – Marta Královičová: Cesta z depresie

4./ 14.06.2017 – MUDr. Milan Moskala: Umenie pozitívneho myslenia

 

Stiahni si program ako pdf TU.

Kontakt: 0904 318 576; martin.homisin@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

1.) 04.04.2017 – MUDr. Igor Bukovský, PhD.: Ako si zachovať mentálnu výkonnosť

Foto: Zinka Krajčovičová
Audiozáznam TU

2.) 26.04.2017 – MUDr. Milan Moskala: Imunita a tvoje zdravie

letáčik si stiahni TU
Audionahrávka TU
Foto: D. Fajnorová

3./ 24.05.2017 – Marta Královičová: Cesta z depresie

Na úvod sme si s Martinom zopakovali prvé tri body New Startu z minulého stretnutia a prebrali si ďalšie tri nové. Z prednášky MUDr. Moskalu vyplynulo, že svoje zdravie ovplyvňujeme na 70 % vlastným životným štýlom, čiže vlastnými rozhodnutiami, 10 % je genetika.

Nasledovala prednáška lektorky českého združenia Život a zdraví Marty Královičovej. Depresia sa v súčasnosti dostala na 3. miesto najčastejších chorôb po srdcovo-cievnych a onkologických ochoreniach. Rok 2017 bol vyhlásený za rok depresie. Najväčší superpočítač Titan, ktorý bol najnovšie prekonaný čínskym superpočítačom Sunway TaihuLight. No ani jeden z nich sa nevyrovná nášmu mozgu – hoci váži len 1300-1400 g a 83 % z neho tvorí voda. Prenos informácií v ňom medzi neurónmi sa deje chemickou cestou, z čoho vyplýva dôležitosť stravy. Frontálny mozgový lalok, centrum vôle a morálky, tvorí u človeka 33-38 %.

DEPRESIA môže byť klinická alebo situačná. Tú prvú – klinickú – prežije v živote každá 4. žena a každý 8. muž. Tento druh nemá žiadnu zjavnú vonkajšiu príčinu. So situačnou má skúsenosti 99 % ľudí. Medzi príznaky depresie patrí pomalšia chôdza, smútok, apatia, podráždenosť, nespavosť, zmeny hmotnosti a chuti, strata koncentrácie, pocit menejcennosti, samovražedné myšlienky. O depresiu ide, ak aspoň 4 z týchto príznakov sú prítomné počas 2 týždňov. Depresia prispieva aj k imobilite a osteoporóze.

Pri boji s depresiou treba urobiť zmeny v životnom štýle – v strave, cvičení… Vynikajúci je intervalový beh, tzv. indiánsky beh, pri ktorom sa strieda beh s chôdzou – tento druh dokonca výrazne zvyšuje činnosť štítnej žľazy. Pomáha aj počúvanie klasickej hudby 2-3x týždenne po 30 minút.

Zaujímavým tipom bolo viesť si 2 týždne denník vďačnosti. Alebo 2 týždne nepovedať nič kritické o nikom a o ničom (už ak sa napr. potknete a vykĺzne vám nadávka, začínate odznovu) – potešiteľné je, že 80 % účastníkov to zvládlo do 8 týždňov.

Na túto tému si môžete prečítať knihy Neil Nedley: Život bez depresie alebo Heinz Peter Röhr: Cesty z úzkosti a deprese – obidve sa dajú vypožičať v klubovej knižnici. Na jeseň 2017 vyjde v ČR kniha od Nedleyho „Ztracené umění myslet“ – ako dosiahnuť čo najlepšie funkcie mozgu a najlepšie vzťahy.

Lektorka na záver dostala darček. Zacvičili sme si s Dominikou a vypočuli príbeh o kráľovi Saulovi, u ktorého by sa podľa podmienok, v akých žil a všetkého, čo mu bolo dopriate dalo očakávať, že si bude žiť šťastne – a predsa trpel depresiou. Liečil si ju aj hudbou. Dlhodobo išiel proti svojmu svedomiu a výčitky a rady neprijímal. Jedným z jeho problémov bola zranená pýcha – tá viedla k nenávisti – voči Dávidovi. Tento nádherný, talentovaný, úspešný človek nakoniec spáchal samovraždu. Stretnutie sme skončili ochutnávkou.

Letáčik s receptami si môžete stiahnuť KZ 2017 jar_letacik 03.
Audionahrávka TU.
Foto: D. Fajnorová, M. Dubovská

4./ 14.06.2017 – MUDr. Milan Moskala: Umenie pozitívneho myslenia

Foto: D. Fajnorová st., M. Dubovská
Audionahrávka TU.
Letáčik: stiahnite si KZ 2017 jar_letacik 04