Prosíme členov, aby si do konca októbra

zobrali z dolnej kuchynky veci,

ktoré tam majú odložené.
Ďakujeme.