Prof. John C. Lennox M.A., PhD., DPhil., DSC sa narodil v Armagh (Severné Írsko) v rodine vedúceho obchodného domu. Jeho rodičia ho odmala viedli ku kresťanskej viere. Keď sa na univerzite v Cambridge dostal do akademického prostredia, zúčastnil tiež na jednej z posledných prednášok teológa C. S. Lewisa. Svoju vieru musel vystaviť kritike ostatných akademikov a tiež ju sám preskúmať. Zistil, že čím viac ju vystavuje kritike, tým silnejšie je presvedčený, že pre vieru v Boha existujú dôkazy a racionálne argumenty. 

Strávil takmer tridsať rokov ako profesor matematiky na univerzite v Cardiffe. Učil aj na univerzitách vo Würzburgu, Freiburgu a Viedni.

Potom ako hnutie Nových ateistov (zvlášť po 11. septembri) začalo kritizovať vplyv náboženstva na človeka a históriu, John Lennox vystúpil ako hovorca a obhajca kresťanstva. Debaty s poprednými ateistami, napríklad Richardom Dawkinsom alebo Christopherom Hitchensom boli vysoko sledované a viedli k vydaniu jeho argumentácií v knižnej podobe (God’s Undertaker: Has Science Buried God? (2009), Gunning for God (2011) a Seven Days that Divide the World (2011)). Jeho oponentom na diaľku je tiež Stephen Hawking, na ktorého publikáciu The Grand Design (2011) prof. Lennox odpovedal svojou knihou God and Stephen Hawking (2011).

Prof. Lennoxa by sme mohli zaradiť medzi kresťanských apologétov, ako bol C. S. Lewis alebo súčasník Lee Strobel. Zaoberá sa tak pozitívnou ako aj negatívnou apologetikou.

Prof. John C. Lennox, MA., PhD., DPhil., DSc. navštívil dňa 12. novembra 2014 Banskú Bystricu, aby v Aule Beliana na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášal o vyššie uvedených otázkach v rámci témy „Pochováva veda Boha?“

Tlmočenú videoprednášku (104 min.) si môžete pozrieť TU.