Prednáška odznela v rámci jarného cyklu KZ Trnava 2019

.. 57:27