Niekedy stačí len veľmi málo a zmeniť sa toho môže veľa.

Aj tento rok majú fyzické a právnické osoby možnosť rozhodnúť, na aký účel budú použité 2 % z ich daní. Legislatíva Slovenskej republiky tak umožňuje podporiť občianske združenia, neziskové fondy a organizácie, ktoré sa podieľajú na podpore a ochrane zdravia, poskytovaní sociálnych služieb, podpore a rozvíjaní telesnej kultúry, vzdelávania, ochrane životného prostredia a v neposlednom rade aj organizácii dobrovoľníckej činnosti.

Daň, ktorú fyzické, právnické osoby a zamestnanci odvádzajú štátu, tak môže byť čiastočne určená aj na podporu občianskych združení

O využití dvoch percent môžu daňoví poplatníci rozhodnúť do 31. marca, respektíve 30. apríla 2016.

V Skutkoch apoštolov čítame na viacerých miestach o tom, ako prvé kresťanské zbory podporovali svojich bratov a sestry pri šírení Ježišovho posolstva vo svete. Okrem toho, že Jeho lásku a  nádej šírili sami vo svojom okolí, chceli prispieť k tomu, aby sa toto posolstvo dostávalo aj ďalej. Niekedy si dôležité rozhodnutia nevyžadujú žiadnu finančnú investíciu ani dlhé plánovanie. Stačí len trochu nášho času navyše. Ich vplyv však môže byť oveľa väčší, než by sme v prvej chvíli očakávali.