Príroda

Daniel Safciu: Neprestajné otázky (stvorenie vs. evolúcia)

Vyrastal som v Rumunsku v období komunizmu. Moji rodičia boli adventisti siedmeho dňa. Riskovali úplne všetko, keď nám rozprávali o svojej viere a učili nás žiť kresťanským spôsobom. Ale napriek ich snahe a modlitbám som uprednostnil teóriu evolúcie pred vierou, ku ktorej ma viedli rodičia.

Prestal som navštevovať bohoslužby, dodržiavať Božie prikázania aj svätiť sobotu. More >

Jar je tu :-)

„Na každom rozvíjajúcom sa púčiku či steble trávy je napísané: „Boh je láska.“ Pôvabní a ľubozvuční vtáci v povetrí, voňavé, jemne sfarbené kvety vo svojej dokonalosti, mohutné stromy s bujným sviežozeleným lístím – to všetko svedčí o nežnej starostlivosti nášho nebeského Otca a o jeho túžbe po šťastí svojich detí.“

Ellen Gould Whiteová: Cesta ku Kristovi

 

O hrivnákoch a ľuďoch (zamyslenie nielen o prírode)

Tak už nám prišla jeseň – teda aspoň podľa meteorológov. Tá astronomická sa začne jesennou rovnodennosťou v piatok 22. septembra 2017 (inak, keby ste nevedeli, vtedy vraj zomiera slnečný boh – ako dobre, že ten náš síce zomrel, ale vstal :-)).

Napriek tmavým mračnám a vetru som sa dokopala k tomu, aby som išla so susedkinou nezbednou ratlíčkou von. A keďže vraj neexistuje zlé počasie, len zle oblečení ľudia, vzala som si to k srdcu a dala som na seba 3 vrstvy (keď už, tak už). Kráčali sme parkom, navôkol uzimené stromy oblečené v brečtane a k zemi sa zniesli dve pierka – biele a sivé. More >

G. Knight: Ježišu, o čo ti ide? (zamyslenie)

A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale sa premeňte obnovením svojej mysle,
aby ste skúšali, čo je vôľa Božia,
to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

(Rimanom 12,2)

More >

Svetluška, Boh a my

Svetlušky svätojánske (Lampyris noctiluca), známe aj pod menom svätojánska muška, majú v zadočku chemikáliu zvanú luciferín (žeby podľa mena Lucifer – nositeľ svetla, svetlonos?). Chemická reakcia pri jej spojení s kyslíkom a enzýmom zvaným luciferáza spôsobuje, že ich zadoček sa rozžiari. Toto svetlo nazývame bioluminiscencia – čiže chemické svetlo, ktoré vzniklo reakciou v živom organizme. Stretávame sa s ňou aj pod morskou hladinou u mnohých druhov húb, rýb a iných morských živočíchov. Ide samozrejme o studené svetlo, nevzniká pri ňom teplo ako napr. pri žiarovke, inak by daný živočích – ani svetluška – neprežil. More >

Lastovičky (zamyslenie)

Tri mladé lastovičky sedeli na suchom konári, ktorý vyčnieval nad jazero. Jeden rodič priletel k mláďatám a začal ich strkať na koniec konára. Strkal, strkal, strkal… až mláďa na kraji konára muselo spadnúť. Chvíľu bezmocne padalo, ale asi meter pod konárom začalo mávať krídlami a bezpečne dosadlo na zem. O chvíľu už dokázalo lietať samé. Potom prišlo na rad ďalšie.

More >

Falco

Nie, nejde o rakúskeho speváka, ktorý spieval Amadea. Pod latinským názvom falco sa skrýva skupina vtákov, ktoré poznáme ako sokoly. Nie je ničím nezvyklým stretnúť sa s nimi aj na sídlisku, kde sídli na panelových budovách.

Sokol je vďaka zvláštnemu tvaru krídel veľmi rýchly a obratný. Ako jeden z mála dravcov dokáže v letku uloviť aj drobné vtáky, ktoré sú veľmi rýchle.

V stredoveku sa tieto vtáky vďaka svojej šikovnosti tešili veľkej úcte a obľube medzi šľachtou. More >

Jo Diasová: Sila veveričky

„Mizerne!“ Len takto som vedela popísať, ako sa cítim v ten jasný letný deň. Môj manžel musel odcestovať – už zase! – a bola som sama s našimi štyrmi deťmi. Financií bolo málo a zdravie mi neslúžilo. Moja dcéra tínedžerka prechádza životnou krízou. Musela som riešiť jej problémy, starať sa o ostatné deti a súčasne o celú domácnosť – a už si to na mne začalo vyberať svoju daň.

Hoci som sa veľmi snažila, bolo ťažké vidieť na mojej situácii niečo pozitívne. Modlila som sa – a ako! -, aby mi Pán trochu nadľahčil to bremeno. More >

Nikdy neprestaň spievať

Pozorovala si už postoj vtákov, keď sa im nedarí? Počas mnohých dní si pripravujú hniezda, ukladajú materiál často prinesený z veľkej diaľky… A keď skončili a sú pripravení zniesť vajíčka, búrka alebo nejaký človek či hocijaké zviera im ho zničí a zhodí na zem všetko, čo s takou námahou vytvorili.

Čo urobí vták? Zastane a vzdá sa úlohy? More >

Svet môjho Otca

Toto je svet môjho otca (This is My Father’s World) je dobre známa kresťanská pieseň – u nás ju poznáme pod názvom „Boh tvorcom sveta je“.

Jej text, vlastne báseň, napísal newyorský kazateľ a spisovateľ Maltbie Davenport Babcock (1858-1901). Vyšiel až po jeho smrti – zomrel ako 42-ročný v roku 1901 – v zbierke jeho diel pod názvom Thoughts for Every-Day Living. More >