Sobotná škola

SŠ 2018 2Q – 12. lekcia: Babylon a Harmagedón

sobotnaskola.casd.sk

Písomnú lekciu si stiahnite TU. Otázky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

Slovom Harmagedón sa označuje ten posledný deň, tá záverečná bitka medzi Bohom a diablom. Niektorí si túto udalosť predstavujú ako skutočnú bitku na konkrétnom mieste. Ako treba chápať Harmagedón a prečo? A kto sú to „králi od východu“?

Rozhovor vedie redaktor HopeTV Jindřich Černohorský s teológom Oldřichom Svobodom.

HopeTV.cz

.. 14:45
Amazing Facts.com

TU: (tu sú lepšie titulky než vo videu dolu, ale nabehnú až koncom týždňa) zapnite si anglické titulky pod videom (CC – English). Skrátený voľný preklad do češtiny nájdete TU.

.. 58:30

Biblický pátrač 2018 (detská SŠ)

S novým školským rokom začal aj nový ročník biblickej súťaže pre deti a mládež do 18 rokov. Zapojili sa doň aj deti z nášho zboru, ktoré si od septembra naštudovali prvých 14 kapitol knihy Skutky apoštolov. Súťaž sa skladá z dvoch kôl:

  • v prvom (zborovom) kole sú 2 súťažné testy,
  • druhé (celoslovenské) kolo prebehne 27. mája 2018 v Martine, kde úspešní Pátrači budú môcť opäť získať odznak a vecnú odmenu.

More >

Doplnkový materiál na 4. štvrťrok SŠ – kniha Jób

Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Každý štvrtok si originál a preklad aktuálnej lekciu môžete stiahnuť na tomto linku.