Sobotná škola

SŠ 2018 4Q – 3. lekcia: „Aby všetci boli jedno“

sobotnaskola.casd.sk

Téma: Jednota v Kristovi

Písomnú lekciu si stiahnite TU. Otázky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

HopeTV.cz

Ježiš túžil po tom, aby jeho nasledovníci boli jednotní. Ako to ale dosiahnuť? Čo Ježiš myslel tou jednotou? Aký postoj by mali mať kresťania ku kresťanom z iných cirkví? Čo k tomu hovorí Ježiš a čo myslel slovami: „Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť“ (Mk 9,39)?

Rozhovor vedie redaktor českej Hope TV Jindřich Černohorský s teológom Mikulášom Pavlíkom.

.. 19:23
Amazing Facts.com

TU: zapnite si anglické titulky pod videom (CC – English). Skrátený voľný preklad do češtiny nájdete TU. More >

Biblický pátrač 2018 (detská SŠ)

S novým školským rokom začal aj nový ročník biblickej súťaže pre deti a mládež do 18 rokov. Zapojili sa doň aj deti z nášho zboru, ktoré si od septembra naštudovali prvých 14 kapitol knihy Skutky apoštolov. Súťaž sa skladá z dvoch kôl:

  • v prvom (zborovom) kole sú 2 súťažné testy,
  • druhé (celoslovenské) kolo prebehne 27. mája 2018 v Martine, kde úspešní Pátrači budú môcť opäť získať odznak a vecnú odmenu.

More >

Doplnkový materiál na 4. štvrťrok SŠ – kniha Jób

Spoločnosť Amazing Facts pripravuje každý týždeň štúdium Sobotnej školy pod názvom Sabbath School Study Hour. Štúdium zvyčajne vedie známy kazateľ Doug Batchelor. Skrátený voľný preklad do češtiny pripravuje sestra V. H. Každý štvrtok si originál a preklad aktuálnej lekciu môžete stiahnuť na tomto linku.