Oddelenia

SŠ 2018 4Q – 3. lekcia: „Aby všetci boli jedno“

sobotnaskola.casd.sk

Téma: Jednota v Kristovi

Písomnú lekciu si stiahnite TU. Otázky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

HopeTV.cz

Ježiš túžil po tom, aby jeho nasledovníci boli jednotní. Ako to ale dosiahnuť? Čo Ježiš myslel tou jednotou? Aký postoj by mali mať kresťania ku kresťanom z iných cirkví? Čo k tomu hovorí Ježiš a čo myslel slovami: „Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť“ (Mk 9,39)?

Rozhovor vedie redaktor českej Hope TV Jindřich Černohorský s teológom Mikulášom Pavlíkom.

.. 19:23
Amazing Facts.com

TU: zapnite si anglické titulky pod videom (CC – English). Skrátený voľný preklad do češtiny nájdete TU. More >

prof. John Scharffenberg: Ako znížiť riziko rakoviny (prednáška)

Prednáška odznela v rámci jesenného cyklu KZ OZ ŽaZ 2018.

.. 01:21:03

Video: S. Dananai More >

KZ Trnava – jesenný cyklus 2018 (pozvánka)

3. prednáška jesenného cyklu KZ 2018
v stredu 7.11. o 17,30

More >

Piatok 28.09.2018 výstava zdravia

Dňa 28.09.2018 sa od 11.00 do 16.00 hod. na 5 stanovištiach na Trojičnom námestí v Trnave uskutočnil DEŇ ZDRAVIA. Ďakujeme Skupine Michael a všetkým zúčastneným.

More >

MUDr. M. Moskala: Cesta k slobode od závislostí (prednášky)

Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa na prednáškach, môžete si ich vypočuť tu:

1) Cesta k slobode
2) Závislosti a zdravie
3) Najnebezpečnejšie drogy
4) Motivácia
5) Ako vydržať
6) Záruka víťazstva More >

Gabriele Stangl – Jak je důležité vyrovnat se s minulostí (1/2)

1:02:52

KZ Trnava – jarný cyklus 2018 (pozvánka)

ZMENA PROGRAMU – 2 ďalšie klubové prednášky!!!

  1. v piatok 15.06.2018 o 17.30 hod: Rozprávanie pani Vlastičky o bylinkách
  2. v pondelok 18.06.2018 o 18.00 hod: „Kruh zmien“ v podaní Mgr. Martina Homišina

Cyklus prednášok o závislostiach sa uskutoční až 27.-30.08.2018

Stiahnite si pozvánku vo formáte PDF TU

Tomáš Kašpar: Priberám, ani neviem ako (prednáška)

.. 1:22:31 More >

J. Krynská: Cievna mozgová príhoda alebo mozgová mŕtvica (iktus) – prevencia výživou

.
V západnom svete je mŕtvica po infarkte a nádoroch
tretím najčastejším dôvodom úmrtia.
Dôvodom je uzáver ciev, ktoré zásobujú mozog krvou,
alebo – menej často – krvácanie do mozgového tkaniva;
v obidvoch prípadoch mozgové bunky
strácajú svoju funkciu a odumierajú.

More >

J. Krynská: Osamotenosť ako rizikový faktor

Vzťahy a sociálne zdravie spadajú v NEW STARTe pod posledný, ôsmy bod.

„Osamotenosť je dlhodobý pocit izolovanosti,
nepochopenia a neuspokojenia,
nezávislý od toho, či sme v dave alebo sami.

. More >