Nástenky

Nástenka 29.09.2018 (citáty)

Náš starší Brat je pri tróne večnosti.
Vidí každého, kto v Ňom hľadá Spasiteľa.
Bdie nad tebou, chvejúce sa Božie dieťa.
*
Si v pokušení? On ťa  vyslobodí.
* Si slabý? On ťa posilní.
* Nie si dosť vzdelaný? On ťa osvieti.
* Si ranený? On ťa uzdraví.
. More >

Vonkajšia nástenka z 30.05.2018 (citáty)

A keď príde Syn človeka vo svojej sláve
a všetci svätí anjeli s ním,

vtedy sa posadí na tróne svojej slávy.
Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny,
keď príde Syn človeka.

Matúš 25,31.13

„Idem vám pripraviť miesto.
A keď odídem a pripravím vám miesto,
zase prídem a vezmem si vás k sebe,
aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“
Ján 14,3 More >

Nástenka 14.04.2017 (citáty)

Pane, nauč ma o sebe
viac než to, čo už viem,
pokor ma znova
tým všetkým, čo neviem
a učiň, aby to, čo viem
v mojom živote viac ožilo
a bolo pravdivejšie.
(Marshall Segal) More >

Nástenka vonkajšia 1.5.2015

Drahý Pane,
prosím, pripomínaj mi,
že sú veci, ktoré viem robiť lepšie ako druhí,
a tiež aj také, ktoré iní robia lepšie ako ja.
Pomôž mi poznať moju silu, zostávať v mojom „povolaní“
a Tebe vzdávať všetku slávu…
Pomôž mi, aby som pred Tebou neutekal,
ale počúval a dozvedal sa Tvoju vôľu pre môj život
. More >

Nástenka 10.01.2015

Máme veľkého Boha,
ktorý môže robiť veľké zázraky.
Boh je väčší než akýkoľvek problém,
ktorému práve čelíš:
problémy vo vzťahu, osamelosť,
strach zo zlyhania…
Dôveruj mu… Vždy dodrží sľub. More >

Vonkajšia nástenka 31.5.2014

Boh nám nedáva len to, čo dokážeme zvládnuť.
Pomáha nám zvládnuť to, čo sme dostali.

Treba niečo povedať o slogane „pusti to, pusti k tomu Boha“.
Keď ste mu to odovzdali, neberte to späť.
Žite si svoj život a nechajte Boha,
aby to poriešil… More >

Nástenka 2.11.2013

Keď som na dne, Boh je moja NÁDEJ.
Keď som v tme, Boh je moje SVETLO.
Keď som slabý, Boh je moja SILA.
Keď som smutný, Boh je môj UTEŠITEĽ.

Veríš?
Tak dovoľ Bohu, aby cez teba ukázal,
čo dokáže spraviť. More >

Vonkajšia nástenka 2013-04-26

Žiadne miesto nie je bezpečnejšie
ako to v Božích rukách.

Za to, čo ty považuješ za samozrejmosť,
sa niekto iný modlí.

Keď sa prestaneš naháňať za nesprávnymi vecami,
umožníš tým dobrým, aby ťa dohonili.

Boh dáva každému vtákovi jeho pokrm, no nehodí mu ho do hniezda.
(J.G.Holland)

Foto: © Jaromír Novota More >

Vonkajšia nástenka 2013-01-18 – Do nového roku

Keď si robíme starosti, akoby sme niesli bremeno zajtrajška v dnešnej sile
– akoby sme niesli dva dni naraz. Akoby sme predbehli čas a boli v zajtrajšku.

Starosti nezbavia zajtrajšok jeho strastí, zato dnes vás oberú o silu.
~ Corrie ten Boom

Starosti sa vytrácajú, keď s istotou vieme,
že naša budúcnosť je bezpečne v Božích rukách.

V živote som mal veľa starostí –  väčšina z nich sa nikdy nestala.
~ Mark Twain

Vonkajšia nástenka 2012-06-30

Nech ste v minulosti prežili čokoľvek,
nech je vaša prítomnosť akokoľvek tiesnivá,
ak sa rozhodnete ísť ku Kristovi takí slabí,
bezmocní a zúfalí, akí práve ste,
náš súcitný Spasiteľ vám vyjde zďaleka v ústrety,
privinie vás do svojho láskyplného náručia
a zaodeje rúchom svojej spravodlivosti.

More >