Zamyslenia

V. Fürst: Nezabudol si na mňa? (zamyslenie)

Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver a všetok dobytok,
ktorý bol s ním v korábe; Boh zoslal na zem vietor a voda opadávala.

– 1. Mojžišova 8,1

Iba ten, kto niekedy zažil poriadnu búrku na mori, vie, ako sa cítia ľudia, ktorí sú „uväznení“ v neovládateľnom plavidle. Nevidia, čo je vonku, ale cítia každú vlnu, ktorá sa oprie do lode.
Noach a jeho rodina sú schovaní v korábe, zatiaľ čo vonku besnia živly. Cítia, ako sa ich plavidlo vzpiera všetkým tlakom a silám, ktoré ju môžu ľahko zničiť. Občas možno začujú ranu, ktorú spôsobil náraz plávajúceho stromu do lode. More >

Ako sa ovládnuť pri pokušení? (videozamyslenie)

(Rozhovor moderuje kazateľ br. J. Černohorský, odpovedá teologička S. Sílová.)

Pokúšanie sa zameriava na 3 oblasti:

  • chuť,
  • zrak,
  • túžbu byť niečo viac.

Otázka: Čo môže urobiť dnešný človek, aby sa v týchto oblastiach dokázal ovládnuť? Aby sa ten smer nevychýlil niekam zle? Ťažká otázka. More >

V. Fürst: Vydrž, stojí to za to (ranné zamyslenia)

K odberu ranných zamyslení od Vlastimila Fürsta z dielne českého vydavateľstva Advent Orion sa môžete prihlásiť  TU. Každý deň dostanete e-mailom nové zamyslenie. V slovenskej tlačenej podobe si ich môžete kúpiť TU a online TU.

Slovenské zamyslenia môžete nájsť na www.dobreranko.sk.

 

G. Knight: Zlí činitelia dobra (zamyslenie)

Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom.“ (Filipským 3,12)

Williama Wilberforcea, kresťana, ktorý viedol boj proti otroctvu v Británii, oslovila akási žena. „Pán Wilberforce, a čo vaša duša? Nežije tiež v otroctve?“ Otočil sa k nej a povedal: „Madam, takmer som zabudol, že nejakú dušu mám.“

Podobne ako mnoho kresťanských bojovníkov, aj tento horlivý ochranca práv začal v zápale boja strácať zo zreteľa podstatu toho, o čo v tomto boji išlo. Je ľahké stratiť cestu, keď sa zapojíme do mnohých „dobrých“ aktivít. „Činitelia neprávosti“ (PBK) z Matúša 7,23 nekonali zle. Práve naopak, robili „dobré“ veci. More >

Casting Crowns: Kým si spal (pieseň)

.. More >

G. Knight: Ježišu, o čo ti ide? (zamyslenie)

A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale sa premeňte obnovením svojej mysle,
aby ste skúšali, čo je vôľa Božia,
to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

(Rimanom 12,2)

More >