rôzni

Šliapanie nádvorí (kázeň)

Iz 1,1: Videnie Izaiáša, syna Ámosovho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní  Uziáša, Jotáma, Achaza a Ezechiáša, judských kráľov.

Boh dal prorokovi Izaiášovi videnie o budúcnosti Júdu a Jeruzalema. Nie je to vôbec žiarivá budúcnosť. Je to zlé, zlé, zlé. Neočakávali by ste ju od Boha s touto zostavou kráľov: 

* Uziáš bol dobrý kráľ, vládol 52 rokov.
* Jotám bol dobrý kráľ, vládol 20 rokov. More >

Zákon a zmluvy v dejinách (nielen CASD) (kázeň)

Text pred kázňou: Gal  3,23-26

Písal sa rok 2004. Na internete som našla túto správu: vodcovia Celosvetovej Božej cirkvi  a mnohí bývalí adventistickí kazatelia a učitelia Biblie prijali „novozmluvnú teológiu“. Podľa nich bola Stará zmluva založená na balíku zákonov, kým nová zmluva na zásadách lásky.

Viete, čo ma zarazilo? Ich útoky proti zákonu a sobote. More >

Sklamanie (kázeň)

Poznáte Murphyho zákony? A viete, kto bol Edward Aloysius Murphy (1918-1990)? Bol to technik, ktorý pracoval v kozmickom výskume a robil experimenty, pri ktorých testoval, ako ľudia znášajú zrýchlenie. Nainštaloval 16 senzorov pohybu – a všetky zle. Z tohto pokusu pochádza známy výrok:

Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to pokazí.“
A parafráza:
A ak sa niečo pokaziť nemôže, aj tak sa to pokazí.“ More >

Svätí, čo znechucujú Spasiteľa (kázeň)

(text:  Zjavenie 3,14-22) V prvých troch kapitolách knihy Zjavenia sa Pán Ježiš Kristus prihovára siedmim zborom v Malej Ázii, čo je dnešné Turecko. Tieto zbory predstavujú jednotlivé obdobia v dejinách cirkvi, pričom Laodicea je posledná pred 2. príchodom Ježiša Krista.Viete, ktoré sú to? Pomôže vám akronym

ESPETY SAFILA:

Efez, Smyrna, PErgamon, TYatíra, SArdy, FIladelfia a LAodicea. More >

NEBUĎTE USTAROSTENÍ (kázeň)

Šesťročná dcéra bola vo vytržení, keď ju ocko zobral po prvýkrát do Disney World. Namierila si to rovno k horskej dráhe Space Mountain. Otec sa bál, že bude pre ňu príliš strašidelná, lenže ona na tom trvala. Na jej veľké potešenie sa zviezli 2x.

O rok sa tam vrátili. Dcéra mala už 7 rokov a znovu ho ťahala na to isté miesto. Kým stáli v rade, všimol si, ako rozvážne študuje nápisy, ktoré varujú pred rýchlosťou jazdy.

„Oci,“ povedala váhavo, „myslím, že už nechcem ísť.“

„Prečo?“ začudoval sa. „Čoho sa bojíš? Veď minule sa ti to veľmi páčilo.“ More >