Kázania

Milan Moskala – životný príbeh (rozhovor)

.. 29:57

D. Duda – Nebyť spokojní s Izmaelom (kázeň)

..od 25:43 – 1:27:33

Dôkaz o Bohu 2: Božie uzdravenie 3/25

Uzdravuje Boh nadprirodzeným spôsobom aj dnes?

Prvý diel druhej série programu HopeTV.cz s misionárom Kornéliom Novakom o Božom uzdravení, ktorým sprevádza Martin Hasík. Prvú sériu si môžete pozrieť TU.

..7:38 More >

Milan Moskala: Kázne

Dňa 03.02.2018 nás znovu navštívil br. Milan Moskala, ktorý pôsobí ako zubný lekár a zdravotný lektor. Jeho povzbudzujúce kázne sú popretkávané zážitkami z misijného pôsobenia v Bangladéši, kde založil niekoľko škôl a tiež zubnú kliniku. Sme radi, že bol znovu medzi nami :-). Vypočujte si audionahrávky.

 ..1:11:42

..1:19:11 More >

S. Ondrušek: Bdejte (kázeň)

Mt 24,42 42Bdejte tedy, lebo neviete v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.“

Úvod:

Myšlienka druhého príchodu Ježiša Krista je pre nás adventistov kľúčová. Apoštol Pavel ju v liste Títovi (2,13) nazýva blahoslavenou nádejou. Tou nádhernou nádejou je „príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,“ hovorí apoštol. More >

Zákon a zmluvy v dejinách (nielen CASD) (kázeň)

Text pred kázňou: Gal  3,23-26

Písal sa rok 2004. Na internete som našla túto správu: vodcovia Celosvetovej Božej cirkvi  a mnohí bývalí adventistickí kazatelia a učitelia Biblie prijali „novozmluvnú teológiu“. Podľa nich bola Stará zmluva založená na balíku zákonov, kým nová zmluva na zásadách lásky.

Viete, čo ma zarazilo? Ich útoky proti zákonu a sobote. More >

Filip Soós: Zranený v dome svojich priateľov (kázeň)

..

(56:00; od 40:16) Kázeň odznela na záver Modlitebného týždňa 2017 na tému ospravedlnenia z viery.
Knihy od protagonistov roku 1888, konferencii v roku 1888 v Minneapolise a Kristovej spravodlivosti nájdete TU.

Mohlo by Vás tiež zaujímať: Zákon na zmluvy v dejinách (nielen CASD) (kázeň)

S. Bielik: Spravodlivosť alebo milosť? (kázeň)

Hnevá vás nespravodlivosť na tomto svete? Všetko to zlo, nešťastie a trápenie, ktoré vidíte okolo seba? Viete, ktorá modlitba je samovražedná? „A odpusť nám naše viny, (tak) ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“ (Matúš 6,12). Čo si vyberieme pre tento svet, druhých i seba? Milosť alebo spravodlivosť? „Lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej“ (Rim 3,23). Vypočujte si viac (54:05)

..
 

 

V. Kovalčíková: Vzácny dar – odvaha (kázeň)

Odvaha je vzácny dar. Môžeme veľa stratiť a pritom nemusíme byť úplne nešťastní. Keď stratíme odvahu, stratíme všetko. Kto stratil odvahu, podobá sa vtákovi, ktorý stratil krídla. Už nevidí slnko, čistý vzduch, ani žiadnu budúcnosť.

Ako získať odvahu?

Všetko závisí od nášho pohľadu na onen kúsok života, ktorým je práve náš vlastný život. Krehký, zraniteľný a krátky.

Keď je naše oko čisté a naše srdce bez chamtivosti, závisti a túžby po peniazoch, vidíme svoj život oveľa jasnejšie. Vnímame ho pozitívne, lebo ho vidíme vo svetle. More >

S. Ondrušek: Príprava na Kristov príchod – poctivosť (kázeň)

Luk 21,34-36 34A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené ožranstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. 35Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka.“

Úvod:

Keď hovoríme o príprave na Kristov druhý príchod, veľmi často tým mienime nejaké duchovné kategórie ako znamenia doby, ich poznanie a ich rozpoznanie v tom, čo sa okolo nás deje. More >