Kázania

Dôkaz o Bohu 2 (25 dielov)

Druhou sériou programu HopeTV.cz s misionárom Korneliom Novakom nás sprevádza Martin Hasík. Prvú sériu si môžete pozrieť TU.

25. diel: Vráti sa Ježiš späť?

.. 6:36 More >

M. Riečan: Príprava na koniec (kázeň)

A ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka“ (Mat 24,37). Kázeň na tému 1 Moj 5,21.24: „A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema. … A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.“ Kázeň na tému príprava na koniec.

Kázeň si môžete vypočuť TU – 42:53

Foto: www.pixabay.com

M. Riečan: Príbeh naplnenej túžby (kázeň)

Príbeh stretnutia, naplnenej túžby jedného muža, ktorý ani nečakal, že oňho bude niekto stáť. Príbeh uzdravenia ochrnutého muža z 2. kapitoly Markovho evanjelia.

Vypočujte si ho TU – 33:36

Foto: www.pixabay.com

Martin Homišin: Ako sa to všetko začalo (kázeň)

(1 Mojžišova 1,1)

My ľudia sme sa stali takými sebestačnými, že sme úplne zabudli, odkiaľ pochádzame. Máme teórie na všetko, dokonca aj na to, ako sa začal vesmír. Jedna veľmi rozšírená a vyučovaná teória hovorí, že všetko, čo vidíme okolo nás, a aj to ďaleké vo vesmíre, čo nevidíme, je číra náhoda. Ale nezdá sa, že táto filozofia – teória je v súlade s dôkazmi, ktoré máme. More >

M. Homišin: (Ne)správne otázky (kázeň)

Mat 24-25

Kladiete si niekedy nesprávne otázky? Často si kladieme nesprávne otázky. I učeníci kládli častokrát nesprávne otázky.

  • Mat 24,1-3 Vo svojej otázke učeníci spojili dve udalosti: 1) zničenie Jeruzalema a 2) druhý Kristov príchod, teda koniec sveta. Prví kresťania verili, že Ježiš Kristus všetko ukončí a nastolí večné kráľovstvo, keď bude Jeruzalem obkľúčený a chrám zničený. Ježiš Kristus vo svojej odpovedi taktiež neoddeľoval tieto dve udalosti, ale o obidvoch hovoril súčasne a prepájal ich. More >

M. Homišin: Kým je Ježiš Kristus (pre Teba)? (kázeň)

  1. Mat 12,38-42 Farizeji žiadali ďalšie znamenia, ale nebolo to prejavom úprimnej túžby poznať Ježiša Krista. Boli rozhodnutí mu neveriť. Najväčším dôkazom, že prišiel od Boha a bol Božím Synom, bol jeho život, v ktorom sa zjavovala Božia povaha. Konal Božie skutky a zvestoval Božie slovo. Takýto život je najväčším zo všetkých divov.

More >

Šliapanie nádvorí (kázeň)

Iz 1,1: Videnie Izaiáša, syna Ámosovho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní  Uziáša, Jotáma, Achaza a Ezechiáša, judských kráľov.

Boh dal prorokovi Izaiášovi videnie o budúcnosti Júdu a Jeruzalema. Nie je to vôbec žiarivá budúcnosť. Je to zlé, zlé, zlé. Neočakávali by ste ju od Boha s touto zostavou kráľov: 

* Uziáš bol dobrý kráľ, vládol 52 rokov.
* Jotám bol dobrý kráľ, vládol 20 rokov. More >

Milan Moskala – životný príbeh (rozhovor)

.. 29:57

D. Duda – Nebyť spokojní s Izmaelom (kázeň)

..od 25:43 – 1:27:33

Milan Moskala: Kázne

Dňa 03.02.2018 nás znovu navštívil br. Milan Moskala, ktorý pôsobí ako zubný lekár a zdravotný lektor. Jeho povzbudzujúce kázne sú popretkávané zážitkami z misijného pôsobenia v Bangladéši, kde založil niekoľko škôl a tiež zubnú kliniku. Sme radi, že bol znovu medzi nami :-). Vypočujte si audionahrávky.

 ..1:11:42

..1:19:11 More >