Hudba

17.11.2018 Benefičný koncert

V sobotu 17.11.2018 o 14,00 hod. sa v našom zbore uskutočnil benefičný koncert
pre OZ Belasý motýľ (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR).
Hrali a spievali Priatelia peknej hudby pod taktovkou br. Jarka Kabu a ďalší hostia
(program nižšie)..

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec
– či už svojím hudobným obdarovaním, organizáciou koncertu,
darom (693 Eur) alebo občerstvením.

Foto: Daniel Dubovský More >

Duša chváľ (pieseň)

3:32

Zapáľ oheň v srdci (pieseň)

..

More >

Mária, vedela si to? (pieseň)

„Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami! A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.“ (Lk 1,26-32)

More >

Aj keď Ťa nevidím (pieseň)

.. More >

Karel Kryl: Děkuji (pieseň)

 

.. More >

Nech je požehnané Tvoje meno (pieseň)

Hospodin dáva,

Hospodin tiež berie,

nech je požehnané Jeho meno.

Pozrite si video (3:17), ktoré pozostáva z osudov členov jedného zboru, doprevádzaných skladbou od Matta Redmona. Všetky tie príbehy sú skutočné, rovnako ako ľudia. More >

Jindřich Černohorský – Ex post (pieseň)

.. More >

Casting Crowns: Kým si spal (pieseň)

.. More >

Sarah Draget: Odhalený (pieseň)

A had povedal žene: Istotne nezomriete. (1 Moj 3,4)

A Eva jedla a dala aj svojmu mužovi Adamovi a jedol aj on. Následok? Naša Zem sa ocitla vo vzbure proti Bohu. V piesni sú predstavené základné biblické pravdy, vyjadrené aj vo vieroučných bodoch našej cirkvi (7 – prirodzenosť človeka, 8– veľký spor, 25 – Kristov druhý príchod, 26 – smrť a vzkriesenie). Dozvedáme sa, že duša nie je nesmrteľná a smrť je spánok. Je tam narážka na sestry Foxové, zakladateľky moderného špiritizmu. More >