Hudba

Wayfaring Stranger (pieseň)

pieseň zo začiatku 19. storočia, existujú jej rôzne verzie

.. 4:36 More >

Slyš, Pane, prosbu mou (pieseň)

.. 4:34

Koľko lásky máš pre Krista (pieseň č. 125)

.. 2:39 More >

Hudba ovplyvňuje život (článok)

Písmo sväté svedčí o tom, že nad pôvodnou krásou Božieho stvorenia „ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania“ (Jób 38,7). Tiež pripomína, že chválospevy budú znieť aj pri stvorení novom, keď zástupy vykúpených budú vďačne velebiť Boha: „Chváľte nášho Boha, všetci… malí i veľkí! Radujme sa a plesajme, vzávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba“ (Zj 19,5.7). (Zdroj: Spievajme Hospodinovi)

Je však všetka hudba dobrá?

More >

Či dušu mi smútok a bôľ zaplaví (pieseň č. 152)

.. 4:20 More >

Pán buď s vami, kým sa zídeme (pieseň č. 392)

anglická verzia (God Be with You Till We Meet Again):

.. 3:47 More >

In Christ Alone (pieseň)

.. 3:59 More >

Krásnu vlasť (pieseň č. 261)

.. 02:56 More >

Sobotňajšia pieseň

.. 04:23

Rich Mullins: Our God Is an Awesome God (pieseň)

..  03:03 More >