Hudba

Zapáľ oheň v srdci (pieseň)

..

More >

Mária, vedela si to? (pieseň)

„Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami! A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.“ (Lk 1,26-32)

More >

Aj keď Ťa nevidím (pieseň)

.. More >

Karel Kryl: Děkuji (pieseň)

 

.. More >

Nech je požehnané Tvoje meno (pieseň)

Hospodin dáva,

Hospodin tiež berie,

nech je požehnané Jeho meno.

Pozrite si video (3:17), ktoré pozostáva z osudov členov jedného zboru, doprevádzaných skladbou od Matta Redmona. Všetky tie príbehy sú skutočné, rovnako ako ľudia. More >

Jindřich Černohorský – Ex post (pieseň)

.. More >

Casting Crowns: Kým si spal (pieseň)

.. More >

Sarah Draget: Odhalený (pieseň)

A had povedal žene: Istotne nezomriete. (1 Moj 3,4)

A Eva jedla a dala aj svojmu mužovi Adamovi a jedol aj on. Následok? Naša Zem sa ocitla vo vzbure proti Bohu. V piesni sú predstavené základné biblické pravdy, vyjadrené aj vo vieroučných bodoch našej cirkvi (7 – prirodzenosť človeka, 8– veľký spor, 25 – Kristov druhý príchod, 26 – smrť a vzkriesenie). Dozvedáme sa, že duša nie je nesmrteľná a smrť je spánok. Je tam narážka na sestry Foxové, zakladateľky moderného špiritizmu. More >

Ja viem, Pán je záchrancom mojím (pieseň)

V našom adventistickom spevníku „Spievajme Hospodinovi“ nájdeme túto pieseň pod číslom 189.

Autorkou textu je Frances (Fanny) J.  Crosbyová (1820-1915), hudbu zložil William J. Kirkpatrick (1838-1921). Existuje aj iná melódia, ktorá sa stala populárnou v posledných rokoch – zložila ju  v roku 1966 Aubrey L. Butlerová a podľa svojho rodného mesta v Oklahome ju nazvala Ada – a práve túto verziu spievame aj my. More >

Zeb Hourigan: Tajemství hudby (prednášky v češtine)

Záleží na tom, aký druh hudby počúvame?
Môže nesprávna hudba ublížiť kresťanom?

Vypočujte si prednášky a utvorte si vlastný názor.

  1. Skryté agendy
  2. Válka světů
  3. Mrtví Boha nechválí
  4. Písně v nebi More >