Citáty

Požehnaný nový rok 2018

Odtrhli sme z kalendára aj posledný list
tento rok už prešlo všetko čo k nám malo prísť.

Smútok, radosť, smola, šťastie, zdravie, občas bôľ.
Viem, v tom všetkom vždy pán Ježiš po boku nám bol.

Na stenu dnes zavesíme nový kalendár.
Tak vám prajem zdravie, šťastie, rozosmiatu tvár.

Nadovšetko nech vám svieti Božej lásky svit
a s ňou príde všetko, čo ešte len má prísť. More >

Nástenka vonkajšia 1.5.2015

Drahý Pane,
prosím, pripomínaj mi,
že sú veci, ktoré viem robiť lepšie ako druhí,
a tiež aj také, ktoré iní robia lepšie ako ja.
Pomôž mi poznať moju silu, zostávať v mojom „povolaní“
a Tebe vzdávať všetku slávu…
Pomôž mi, aby som pred Tebou neutekal,
ale počúval a dozvedal sa Tvoju vôľu pre môj život
. More >

Isaac Newton o Ježišovi

Čo povedal veľký fyzik a matematik Isaac Newton (1643-1727) o Ježišovi:

  • Hoci bol pánom vesmíru, stal sa najchudobnejším. Nemal kde hlavu skloniť a spával v cudzích príbytkoch.
  • Plavil sa po mori na cudzej loďke, viezol sa na cudzom oslíkovi a bol pochovaný v cudzom hrobe.
  • Keď bol malý, znepokojil kráľa, keď bol chlapec, udivil lekárov, keď bol muž, otriasol celým národom a základmi Rímskej ríše. More >

PRE POTECHU DUŠE (citáty)

Som slabý, no môj Boh je silný.
Veľa vecí mi chýba, no mám jeho.
Hoci som unavený, viem, že jeho neunavuje láska ku mne.
A to ma dostatočne inšpiruje k životu každý deň 🙂

Pochybnosť vidí prekážky. Viera vidí cestu.
Pochybnosť vidí najtmavšiu noc. Viera vidí deň.
Pochybnosť sa bojí urobiť krok. Viera sa vznáša do výšok.
Pochybnosť sa pýta: „Kto verí?“ Viera odpovedá: „Ja.“
— William (Harvey) Jett More >