Básne

T. Braun: V dôvere (báseň)

Smútok a pár tónov nádeje

príde, lebo verím tomu, čo počujem

na vlastnej koži
záchvevy
v hĺbke tlčúcej podstaty človeka
danej Bohom.

More >

Jozef Zlamal: Šťastie (báseň)

Kráčal som po poli a hľadal to šťastie,
čo k ľuďom blízko má a zadarmo rastie.
Chodil som sem a tam hľadajúc lupou,
či som snáď niekde už na neho stúpol,
ale v tom strnisku šťastie nebolo na blízku. More >

Reinhold Niebuhr: Modlitba vyrovnanosti

Modlitba vyrovnanosti je bežný názov pre modlitbu (angl. Serenity Prayer), ktorej autorom je americký teológ Reinhold Niebuhr (1892–1971). Prijali ju Anonymní alkoholici a iné 12-krokové programy. Jej najznámejšou verziou je táto:

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť,

odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem
a múdrosť, aby som ich od seba rozpoznal. More >

T. Braun: Nie náhodou (báseň)

Nie náhodou
tu dnes stojím.
Nie náhodou
si stvoril svet
a v ňom i mňa. More >

Tatiana Braun: Jesenné zvolanie (báseň)

Tak nedôstojne
sa míňame
ubúdajú nám
sily
vlasy
zuby
a hlavne priatelia. More >

ĎAKUJEM TI, PANE…


Ďakujem ti, Pane…
za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.
za dni slnečné i smutné, zamračené,
za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.
Ďakujem ti za zdravie i choroby,
za trápenie a radosti,
ktoré som mal v tomto roku. More >

Odovzdávam Ti svoje srdce

Pane, chceš moje ruky?

Chceš, aby dnes tieto ruky

pomáhali chudobným a chorým,

ktorí ich potrebujú? More >