Básne

T. Braun: Nie náhodou (báseň)

Nie náhodou
tu dnes stojím.
Nie náhodou
si stvoril svet
a v ňom i mňa. More >

Tatiana Braun: Jesenné zvolanie (báseň)

Tak nedôstojne
sa míňame
ubúdajú nám
sily
vlasy
zuby
a hlavne priatelia. More >

ĎAKUJEM TI, PANE…


Ďakujem ti, Pane…
za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.
za dni slnečné i smutné, zamračené,
za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.
Ďakujem ti za zdravie i choroby,
za trápenie a radosti,
ktoré som mal v tomto roku. More >

Odovzdávam Ti svoje srdce

Pane, chceš moje ruky?

Chceš, aby dnes tieto ruky

pomáhali chudobným a chorým,

ktorí ich potrebujú? More >