Básne

Z. Jungová: Poď sa prejsť (báseň)

.

Poď sa prejsť do krásy poľa
kde ťa vtáčí spev hneď volá,
p o z r i   v ô k o l ,  
j e   t u   s u p e r   b y ť.

.

More >

Johnson Gnanabaranam: Pohľad viery (báseň)

Sochár hľadí na mramorový balvan
a jeho oko už vidí sochu, v ktorej sa budú mnohí kochať.
Gazda hľadí na obilné zrno
a jeho oko už vidí zrelý klas, z ktorého budú mať mnohí chlieb.
Stolár hľadí na dosku
a jeho oko už vidí hotový nábytok, ktorý budú mnohí používať.
Staviteľ hľadí na prudkú horskú rieku
a jeho oko už vidí mohutnú priehradu, ktorá dodá vodu vyprahnutej zemi.
Spasiteľ hľadí na hriešnika
a jeho oko už vidí jeho obrátenie a odovzdaný život, ktorý len jemu slúži. More >

Požehnaný nový rok 2018

Odtrhli sme z kalendára aj posledný list
tento rok už prešlo všetko čo k nám malo prísť.

Smútok, radosť, smola, šťastie, zdravie, občas bôľ.
Viem, v tom všetkom vždy pán Ježiš po boku nám bol.

Na stenu dnes zavesíme nový kalendár.
Tak vám prajem zdravie, šťastie, rozosmiatu tvár.

Nadovšetko nech vám svieti Božej lásky svit
a s ňou príde všetko, čo ešte len má prísť. More >

Jozef Zlámal: Láska Pánova, ktorá sa vylieva odznova (báseň)

Ja si prajem, ty si praješ – ako každý
– túžby sny a žiadosti,
Ako keby vedeli sme,
čo dovedie nás k radosti.
Každý je múdrym vo svojich očiach,
druhého radšej nečuje,
zavrel uši svojho srdca,
keď druhého prehovoriť počuje. More >

Z. Jungová: Ticho pod hviezdami (báseň)

Byť v noci uprostred otvorených polí,
keď sa mesiac s hviezdami o trblietky delí
Nasávať to úžasné ticho Božie
„Usmieva sa práve na mňa? Kto vie?“ More >

Z. Jungová: Knihy na poličke (báseň)

V poličkách knihy pekne poukladané
niektoré aj áno, aj nie, prečítané.
Encyklopédie, romány, životopisy,
Hneď si predstavím vyrúbané lesy.

Zaplnené strany toľkými písmenkami,
pomohli ti žiť tu na Zemi medzi nami? More >

Z. Jungová: Ja, Peter (báseň)

(inšpirované Allison Sauceda, Ohio, USA, Centerville)

Poď sa so mnou prejsť, ja poviem ti niečo
možno pochopíš, kým teraz som a prečo.

Volám sa Peter. Poviem priamo: zbabelcom som bol
nevedel som ešte o tom, keď s Ježišom som jedol. More >

T. Braun: V dôvere (báseň)

Smútok a pár tónov nádeje

príde, lebo verím tomu, čo počujem

na vlastnej koži
záchvevy
v hĺbke tlčúcej podstaty človeka
danej Bohom.

More >

Jozef Zlamal: Šťastie (báseň)

Kráčal som po poli a hľadal to šťastie,
čo k ľuďom blízko má a zadarmo rastie.
Chodil som sem a tam hľadajúc lupou,
či som snáď niekde už na neho stúpol,
ale v tom strnisku šťastie nebolo na blízku. More >

Reinhold Niebuhr: Modlitba vyrovnanosti

Modlitba vyrovnanosti je bežný názov pre modlitbu (angl. Serenity Prayer), ktorej autorom je americký teológ Reinhold Niebuhr (1892–1971). Prijali ju Anonymní alkoholici a iné 12-krokové programy. Jej najznámejšou verziou je táto:

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť,

odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem
a múdrosť, aby som ich od seba rozpoznal. More >