Básne

Mária Hletková: Láska (báseň)

Prečo tak neskoro!
Prečo tak neskoro robíme to,
k čomu sme boli stvorení.
Nad hrobom,
v liečebni,
vo väzení hľadáme odpoveď.
Prečo až tam?
Keď stačí tak málo. More >

Z. Jungová: Môj a jeho príbeh (báseň)

(báseň pri príležitosti krstu O. Krajčoviča)

Správa mi v mobile zapípala
tak som si ju rýchlo prečítala.
Pozerám Messenger, kto čo pridal Môj deň
potom ešte mobil rýchlo čety meň! More >

A. Papežík: Modlitba k Tobě (báseň)

Je-li možno pokleknout,
tak teď klečím.
Modlit se je-li možno,
k Tobě se, můj Pane, modlím.
K Tobě, kterého mé oči nevidí,
k Tobě, jehož hlas můj sluch neslyší,
k Tobě, Bože, jehož dotek má ruka necítí,
k Tobě Bože, jehož mé tělo nevnímá. More >

Magda Berkyová: Bůh to nevzdává (báseň)

Člověk má všechno, co mít má
Hlavu, tělo, nohy, ruce
A tím vším měl by chválit
Oslavovat svého Tvůrce!

Oči však dávno nevyhlíží
Kdy se vrátí jejich Pán
Možná, že už ani neví
K čemu že nám byl zrak dán

More >

Z. Jungová: Poď sa prejsť (báseň)

.

Poď sa prejsť do krásy poľa
kde ťa vtáčí spev hneď volá,
p o z r i   v ô k o l ,  
j e   t u   s u p e r   b y ť.

.

More >

Johnson Gnanabaranam: Pohľad viery (báseň)

Sochár hľadí na mramorový balvan
a jeho oko už vidí sochu, v ktorej sa budú mnohí kochať.
Gazda hľadí na obilné zrno
a jeho oko už vidí zrelý klas, z ktorého budú mať mnohí chlieb.
Stolár hľadí na dosku
a jeho oko už vidí hotový nábytok, ktorý budú mnohí používať.
Staviteľ hľadí na prudkú horskú rieku
a jeho oko už vidí mohutnú priehradu, ktorá dodá vodu vyprahnutej zemi.
Spasiteľ hľadí na hriešnika
a jeho oko už vidí jeho obrátenie a odovzdaný život, ktorý len jemu slúži. More >

Požehnaný nový rok 2018

Odtrhli sme z kalendára aj posledný list
tento rok už prešlo všetko čo k nám malo prísť.

Smútok, radosť, smola, šťastie, zdravie, občas bôľ.
Viem, v tom všetkom vždy pán Ježiš po boku nám bol.

Na stenu dnes zavesíme nový kalendár.
Tak vám prajem zdravie, šťastie, rozosmiatu tvár.

Nadovšetko nech vám svieti Božej lásky svit
a s ňou príde všetko, čo ešte len má prísť. More >

Jozef Zlámal: Láska Pánova, ktorá sa vylieva odznova (báseň)

Ja si prajem, ty si praješ – ako každý
– túžby sny a žiadosti,
Ako keby vedeli sme,
čo dovedie nás k radosti.
Každý je múdrym vo svojich očiach,
druhého radšej nečuje,
zavrel uši svojho srdca,
keď druhého prehovoriť počuje. More >

Z. Jungová: Ticho pod hviezdami (báseň)

Byť v noci uprostred otvorených polí,
keď sa mesiac s hviezdami o trblietky delí
Nasávať to úžasné ticho Božie
„Usmieva sa práve na mňa? Kto vie?“ More >

Z. Jungová: Knihy na poličke (báseň)

V poličkách knihy pekne poukladané
niektoré aj áno, aj nie, prečítané.
Encyklopédie, romány, životopisy,
Hneď si predstavím vyrúbané lesy.

Zaplnené strany toľkými písmenkami,
pomohli ti žiť tu na Zemi medzi nami? More >