Médiá

Wayfaring Stranger (pieseň)

pieseň zo začiatku 19. storočia, existujú jej rôzne verzie

.. 4:36 More >

Slyš, Pane, prosbu mou (pieseň)

.. 4:34

Za obzorom (časopis)

Keď nahliadnete do bežnej produkcie časopisov, ktoré sú dostupné v novinových stánkoch, asi dlho budete vyberať vhodný časopis nielen pre vás, ale pre celú rodinu.
Vydávame pre vás každoročne časopis, ktorý sa nemusíte hanbiť ponúknuť priateľom či vašim deťom. Je to alternatíva k záplave všetkého negatívneho a povrchného čo na nás každý deň útočí zo všetkých strán. S časopisom Za obzorom sa nielen pozriete „za obzor“, ale tiež si odpočiniete a zastavíte sa. Stiahnite si ho TU.

Koľko lásky máš pre Krista (pieseň č. 125)

.. 2:39 More >

Hudba ovplyvňuje život (článok)

Písmo sväté svedčí o tom, že nad pôvodnou krásou Božieho stvorenia „ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania“ (Jób 38,7). Tiež pripomína, že chválospevy budú znieť aj pri stvorení novom, keď zástupy vykúpených budú vďačne velebiť Boha: „Chváľte nášho Boha, všetci… malí i veľkí! Radujme sa a plesajme, vzávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba“ (Zj 19,5.7). (Zdroj: Spievajme Hospodinovi)

Je však všetka hudba dobrá?

More >

Či dušu mi smútok a bôľ zaplaví (pieseň č. 152)

.. 4:20 More >

Jak vést děti k Bohu (zborník)

Síce starší materiál (z roku 2017), ale určite aktuálny a inšpiratívny pre rodičov aj dnes.

Kto má záujem, môže si ho stiahnuť vo formáte .pdf TU.

.

Obsah: More >

M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona – trailer, 01

www.podpovrchom.sk

upútavka:

.. 1:43

01 – Pád Adama a Evy

.. 30:50

→ Doplnkové materiály:

Pán buď s vami, kým sa zídeme (pieseň č. 392)

anglická verzia (God Be with You Till We Meet Again):

.. 3:47 More >

Identita (cyklus rozhovorov)

Viac TU.
Vieroučné body TU.