Médiá

S. Bielik: Spravodlivosť alebo milosť? (kázeň)

Hnevá vás nespravodlivosť na tomto svete? Všetko to zlo, nešťastie a trápenie, ktoré vidíte okolo seba? Viete, ktorá modlitba je samovražedná? „A odpusť nám naše viny, (tak) ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“ (Matúš 6,12). Čo si vyberieme pre tento svet, druhých i seba? Milosť alebo spravodlivosť? „Lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej“ (Rim 3,23). Vypočujte si viac (54:05)

..
 

 

Aj keď Ťa nevidím (pieseň)

.. More >

Modlitebný týždeň – 4.-11.11.2017

Modlitebné stretnutia sa konali až do piatku 10.11.2017 (okrem štvrtka) o 18.00 hod. v dolných priestoroch.

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa nesú názov Kristus naša spravodlivosť“. Boli pripravené v nadväznosti na 500. výročie protestantskej reformácie. Týkajú sa základu kresťanskej viery a novozákonnej zvesti, hovoria o význame evanjelia a ospravedlnenia z viery.  More >

RE-FORM-ACE (séria rozhovorov o reformácii)

K podpore modlitebného týždňa 2017 pripravilo Mediálne centrum HopeTV.cz sériu rozhovorov o reformačnom hnutí s názvom RE-FORM-ACE. Jednotlivé diely série ste mohli sledovať od soboty 4.11.2017 kanáli HopeTV.cz. K dispozícii na stiahnutie sú tu.

31.10.2017: 500. výročie reformácie

Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Viac o Lutherovi a dejinách reformácie si môžete prečítať TU a tiež v 7. a 8. kapitole knihy E. Gould Whiteovej_Veľký spor vekov.

Ako je to s vierou a skutkami? Môžeme si spasenie kúpiť, prípadne zaslúžiť? Prečítajte si príhovor Douga Batchelora pod názvom Abrahámova viera (prípadne si ho v angličtine pozrite TU – 58:29, dajú sa zapnúť anglické titulky): More >

Karel Kryl: Děkuji (pieseň)

 

.. More >

Nech je požehnané Tvoje meno (pieseň)

Hospodin dáva,

Hospodin tiež berie,

nech je požehnané Jeho meno.

Pozrite si video (3:17), ktoré pozostáva z osudov členov jedného zboru, doprevádzaných skladbou od Matta Redmona. Všetky tie príbehy sú skutočné, rovnako ako ľudia. More >

V. Kovalčíková: Vzácny dar – odvaha (kázeň)

Odvaha je vzácny dar. Môžeme veľa stratiť a pritom nemusíme byť úplne nešťastní. Keď stratíme odvahu, stratíme všetko. Kto stratil odvahu, podobá sa vtákovi, ktorý stratil krídla. Už nevidí slnko, čistý vzduch, ani žiadnu budúcnosť.

Ako získať odvahu?

Všetko závisí od nášho pohľadu na onen kúsok života, ktorým je práve náš vlastný život. Krehký, zraniteľný a krátky.

Keď je naše oko čisté a naše srdce bez chamtivosti, závisti a túžby po peniazoch, vidíme svoj život oveľa jasnejšie. Vnímame ho pozitívne, lebo ho vidíme vo svetle. More >

S. Ondrušek: Príprava na Kristov príchod – poctivosť (kázeň)

Luk 21,34-36 34A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené ožranstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. 35Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka.“

Úvod:

Keď hovoríme o príprave na Kristov druhý príchod, veľmi často tým mienime nejaké duchovné kategórie ako znamenia doby, ich poznanie a ich rozpoznanie v tom, čo sa okolo nás deje. More >

Korene viery (dokumentárny seriál) na HopeTV

Žijeme vo svete, kde sú minulosť, prítomnosť a budúcnosť veľmi úzko prepojené. Vedieť odkiaľ pochádzame je kľúčové pri spoznávaní toho, kým sme dnes. A toto poznanie nám pomáha nájsť cieľ a zmysel života.

Program Korene viery (Lineage) nás pomocou 39 krátkych videí zoznamuje s dejinami a umožňuje divákom dostať sa na rôzne miesta, ktoré by možno inak nikdy nemohli navštíviť. V dnešnej dobe obrovského rozvoja masmédií bolo kľúčové vytvoriť krátky a stručný dokument, ktorý sa dá ľahko zdieľať na Youtube a Facebooku. More >