Médiá

Hosť (príbeh)

V to ráno obuvník Konrád vstal veľmi skoro, upratal dielňu, zakúril v kachliach a prikryl stôl. Dnes nechcel pracovať, lebo očakával významného hosťa – Pána Boha. Minulú noc mu to Pán oznámil v sne. Konrád sedel v teplej miestnosti a čakal. Bol veľmi naradostnený. Zrazu začul zvonku kroky. Niekto zaklopal na dvere. „Akiste je už tu,“ pomyslel si Konrád a rýchlo otvoril dvere. Ale to bol poštár, ktorý bol veľmi premrznutý. Konrád ho pozval dnu a pohostil teplým čajom. Poštár sa poďakoval a odišiel. More >

Strážcovia pravdy – 8 častí (dokum. seriál)

Cyklus Strážci pravdy o dejinách reformačného hnutia bol natočený na autentických miestach, kde sa reformácia odohrávala. Autori sa snažia týmto dielom oživiť staré dejiny a urobiť nás vnímavejšími pre posledné výzvy nášho času.

1. časť: Odpadnutie

.. 40:41

Ďalšie časti nájdete na stránke Hope TV TU.

 

Pán Boh je láska (pieseň č. 380)

.. 3:39 More >

Heritage Singers 2020 (pozvánka na koncert)

More >

Tento svet nie je mojím domovom (pieseň)

.. 2:50

K. Badinský: Akého Boha poznáš? (kázeň)

A večný život je v tom, aby poznali teba,
jediného, pravého Boha i toho,
ktorého si poslal, Ježiša Krista
.“
(Ján 17,3)

Ježiš vo svojej modlitbe predstavuje poznanie Boha ako kľúčovú úlohu pre cestu k večnému životu. Poznanie Boha býva veľmi skreslené subjektívnymi skutočnosťami, ktoré si o Bohu navzájom rozprávame. More >

Živé prenosy zo zborov CASD (linky, archív)

www.casdonline.cz

  • Nejbližší vysílání = prenosy z minulej soboty
  • Minulá sobota = prenosy z predminulej soboty
Nové odkazy na ďalšie sobotné prenosy by mali byť zverejnené najneskôr v piatok večer.
Za webku ďakujeme br. Petrovi Faragovi zo zboru Znojmo.

M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona – 1.-9. časť

www.podpovrchom.sk

09 – Zápas na vrchu Karmel

Ako kresťania bojujeme proti nepriateľovi, ktorý bojuje v presile a nedá sa ľudskými prostriedkami poraziť. Ale i Eliáš vstupuje do nerovnocenného boja, kde všetko hrá proti nemu: čas a výber obete, počet falošných prorokov, obľuba kultu, priazeň kráľa. A tak sa jeho zápas stáva naším zápasom, zápasom o duchovné prežitie. Pozrime sa pod povrch tohto príbehu a nájdime posilnenie a rady aj pre naše víťazstvo

.. 29:03 More >

Náš milosrdný láskavý otec (zbierka citátov od EGW)

Keď Satan pocítil vo svojom vo svojom srdci túžbu po najvyššom postavení v nebi, začal okolo seba šíriť nespokojnosť s vedením neba a strhol na svoju stranu takmer polovicu anjelov, z ktorých po kajúcnosti malej časti z nich zostala tretina. Po svojom vyhostení z neba a strate najvyššieho postavenia medzi anjelmi začal na svojom novom pôsobisku, Zemi, očierňovať charakter svojho „šéfa“ – Boha –, ktorého odel svojimi vlastnosťami a navliekol si na seba barančie rúcho. Staval sa do pozície obete, ktorej bolo ublížené a ktorá chce len slobodu, dobro pre všetkých. Svoje veľké dary začal arcimanipulátor zneužívať na ciele, na ktoré neboli určené. Pri Kristovej smrti na kríži videl, že prehral. V dobe konca sa jeho úsilie znásobuje, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Kristus nám prišiel ukázať, aký je Otec naozaj. Nedovoľme nikomu a ničomu pokriviť obraz milosrdného, láskavého Otca. Stiahnite si zbierku citátov z pera Ellen Gould Whiteovej TU a nazrite za oponu zápasu dobra so zlom.

Nehemiášova modlitba (pieseň)

Nehemiáš 1

.. 4:43 More >