Akcie

Večera Pánova 25.03.2017

Poslednú marcovú sobotu sme si pripomenuli pamiatku Večere Pánovej, ktorú odslúžil náš bývalý kazateľ na dôchodku br. Samuel Ondrušek a vedúci zboru Daniel Dubovský More >

Zborový výlet 05.-08. mája 2017 (pozvánka)

Na májový víkend plánujeme spoločný výlet do Lazov pod Makytou pre bratov a sestry zo Serede a Trnavy. Ubytovanie v hoteli Javorník. Prihlasovať sa môžete zapísaním do zoznamu na nástenke v jedálni – napíšte sa aj podľa izieb: 2-, 3-, 4-miestne.
Uzávierka prihlášok je 25. marca 2017.

Viac informácií nižšie.

. More >

Navštívili nás Zlamalovci

Dňa 1.10.2016 nás navštívila rodina Zlamalovcov zo zboru Levice. Počnúc otcom a pokračujúc deťmi (Maruška, Jozef, Vladimír) sme si vypočuli ich životné príbehy – skúsenosti na ceste s Pánom. Okrem piesní zaznela poobede aj báseň o hľadaní šťastia, ktorá sa skončila nájdením pokoja v Bohu.

Ďakujeme za povzbudenie do duševného zápasu na poli mysle i za knihy o budovaní charakteru, ktoré boli preložené z angličtiny – Maruška nám porozprávala, ako uzrela svetlo sveta tlačená podoba knihy, ktorá sa tejto téme venuje, a nechala nám aj pár výtlačkov. More >

24.9.2016 Pamiatka večere Pánovej + agapé

V sobotu 24.9.2016 sme mali po popoludňajšej pobožnosti ako vždy pri príležitosti Pamiatky večere Pánovej spoločné agapé, na ktoré boli pozvaní aj bratia a sestry z Piešťan, Serede i Trnavy.

Ďakujeme všetkým, ktorí občerstvenie pripravili, i tým, ktorí prispeli dobrotami, jedli aj oči – aha: More >

Grilovačka v záhrade 28.8.2016

Začali sme sa schádzať medzi 14:00 a 15:00 hod. Prišli iba bratia a sestry z Trnavy. Každý si priniesol svoje dobroty – mäsové i nie-mäsové :-). Nechýbali ani pečené zemiaky či grilovaná cukina. Niektorí si dokonca pripravili ražniči. Neopekali sme klasicky na ohni, ale na grile. No hlavné je, že všetkým chutilo.
.
Nebolo to iba o jedle, ale popri vychutnávaniu sme sa aj rozprávali, buď všetci spoločne alebo v menších skupinkách. More >

Víkend duchovnej obnovy Rajecké Teplice 25.-28.3.2016

V dňoch 25.-28.3.2016 sme sa zúčastnili na v poradí už druhom veľkonočnom pobyte dľa pozvánky TU – členovia skupiny Sereď (s organizátorkou Helenkou Moskaľovou), a zboru Trnava. Duchovné vedenie mali pod palcom naši kazatelia br. S. Ondrušek a M. Homišin. Za hudobný doprovod ďakujeme Mariánovi Moskaľovi (klávesy), Robovi Bleščákovi (gitara) a nádejnému gitaristovi Š. Drličkovi. More >

Joel 11.-13.3.2016 – 2/3

Druhý víkend JOEL sa uskutočnil 11.3 – 13.3.2016 opäť v prostredí Belušských Slatín. Jeho hlavnou témou boli medziľudské vzťahy v cirkevných zboroch. Hlavnou myšlienkou tohoto stretnutia bolo, že Božia láska k nám a naša k nemu sa prakticky prejavuje vo fungujúcich vzťahoch k našim bratom a sestrám.

Piatok

Piatok sme zahájili spoločným Agapé a hrami na uvoľnenie atmosféry. Kazateľ Fero Kolesár mal úvodné slovo o medziľudských vzťahoch. More >

Joel 22.-24.1.2016 – 1/3

Počas víkendu od piatku 22.1. do nedele 24.1.2016 prebiehala prvá „víkendovka“ celoslovenského projektu JOEL v Belušských Slatinách. (Info Joel TU.)

Účastníci

  • Trnava: D. Fajnorová st. a ml., G. Kollárová, S. Ondrušek, M. Homišin
  • Sereď: Z. Jungová
  • Nitra: D. Vantroba s kamarátom Mirom More >

10 dní modlitieb – 6.-16.1.2016

Tematikou už tradičných novoročných Desiatich dní modlitieb je

„Zostávať v Kristovi – mať plnosť života“.

Skupiny v zboroch CASD na celom svete sa budú modliť za prijatie Ducha Svätého.
V našom zbore sme sa stretli v piatok a od nedele až do piatku (vo štvrtok nie!) o 18,00 hod.
Materiály si môžete stiahnuť na linku na konci článku TU.

Víkend duchovnej obnovy JOEL

Pozrite si rozhovor, v ktorom sú všetky potrebné informácie o pripravovaných víkendoch duchovnej obnovy určených pre zbory – pre ten náš trnavský je naplánovaný na 22.-24.01., 11.-13.03.2016 a 27.-29.5.2016. Tieto víkendy duchovnej obnovy sú pripravované kazateľmi Slovenského združenia a majú názov Joel, pretože Joel je v Biblii predstavený ako prorok Ducha. Video spravodaj s informáciami (29:24): TU
„Teraz však — znie výrok Hospodina — vráťte sa ku mne celým srdcom, v pôste, plači a náreku!  Potom vylejem svojho ducha na každého človeka.“ (Joel 2:12, 3:1)