Cirkev

Pomôžme spoločne Prešovčanom (zbierka ADRA)

Výbuch a následný požiar bytovky v Prešove zobral desiatkam rodín strechu nad hlavou. ADRA vyjadruje ľútosť nad touto veľkou tragédiou, úprimnú sústrasť tým, ktorí stratili svojich najbližších. Myslíme aj na ranených a prajeme im skoré uzdravenie.

Nie je nám to ľahostajné. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k zapojeniu sa do verejnej zbierky. Humanitárna organizácia ADRA Slovensko pre tento účel poskytuje oficiálny účet verejnej zbierky evidovanej MV SR pod č: 000-2019-035385. Svoj finančný dar môžete zaslať na účet verejnej zbierky:

SK48 0200 0000 0049 7524 1312, VS: 035028 s poznámkou „Prešov“.

Svojim príspevkom pomôžete rodinám, ktoré to teraz naozaj naliehavo potrebujú.
POZNÁMKA: Obrázok je stiahnutý z internetu dňa 6.12.2019 o 17:30 hod.

Na účte verejnej zbierky ADRA sme ku dňu 18.12.2019 vyzbierali 10.216,92 €. Ďakujeme.
Svoje príspevky môžete posielať ešte do 31.1.2020.

www.adra.sk

Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

Len v Tebe, Pane, zdroj spásy mám (pieseň č. 226)

.. 3:11 More >

Heritage Singers 2020 (pozvánka na koncert)

More >

POVEDZ TO SVETU – 15. únijné stretnutie ASI v Bratislave (záznamy)

 

 

článok

 

záznamy TU.

TT Advent 2019/12 (časopis)

Stiahnite si decembrové číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 12/2019

.
vo formáte .pdf  TU. Príspevky, ktoré by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov môžete posielať br. kaz. Badinskému.

1.-15.11.2019 – Pošli starý spacák do tábora (ADRA zbierka)

More >

2.-9.11.2019 Modlitebný týždeň (pozvánka)

 

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa mali názov

Božie posolstvo
pre ľudí“

Celý článok si prečítajte TU.

TT Advent 2019/11 (časopis)

Stiahnite si novembrové číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 11/2019

.
vo formáte .pdf  TU. Príspevky, ktoré by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov môžete posielať br. kaz. Badinskému.

26.10.2019 Sobota stvorenia (video)

26. 11.si adventisti siedmeho dňa pripomínajú jeden zo základných bodov svojej viery a síce, že
vesmír i naša planéta nevznikly samovoľne a náhodou,
ale pôsobením Boha
.

Skúste sa na chvíľu zastaviť – v meste alebo uprostred krajiny –
a premýšľať o tom, či zložitosť života a prírody môže byť náhodným javom
alebo či za tým všetkým cítite čísi zámer…

.. 2:18

Prednášky Biblického týždňa 2010 „Stvorenie podľa knihy Genesis
– výklad prvých 11 kapitol knihy Genesis v podaní Jiřího Beneša –
si môžete vypočuť TU.