Cirkev

Rôzne pozvánky

FEBRUÁR 2020

07.-09.02.2020KUDYKAM PO ROZVODU?“ – 4. ročník
– Prednášky  PhDR. Mgr. Jeronýma Klimeša, Ph.D.
– Strážovice neďaleko Kyjova v novom kongres hoteli „Selský dvůr“

08.-15.02.2020Modlitebný týždeň kresťanského domova 2020
– téma: „manželstvo v sieti“

APRÍL 2020

17.-19.04.2020VÍKEND PRE ŽENY – VÍKEND S INŠPIRÁCIOU

Hlavná téma: „RITUÁLY V NAŠOM V ŽIVOTE“ – prihlasovanie od 15.1.2020

AUGUST 2020

09.-30.08.2020Humanitárny tábor ADRA – Pohorelská Maša
– prihláška do 20.02.2020

SEPTEMBER 2020

09., 10. a 12.09.2020 – Hradec Králové, Praha, Ostrava –
koncerty skupiny Heritage Singerswww.heritagesingers.cz

♦ ♦ ♦

STÁLA POZVÁNKA
na študijno-modlitebné stretnutia s br. kaz. K. Badinským:

1) pondelok 18.00 Kapitulská 23, dolné priestory – preberáme Jánove listy.
2) streda 18.00 – u s. Z. Krajčovičovej
3) piatok 17.00 Madunice – štúdium Biblie – harmónia evanjelií.

08.-18.01.2020 – Desať dní modlitieb

Ako tradične, aj začiatkom roku 2020 organizuje Cirkev adventistov siedmeho dňa po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého. Tento rok to bude v termíne od 8. do 18. 01. 2020. Témou stretávania v priebehu týchto dní bude „Hľadanie Božieho Ducha“.
Okrem štúdia uvedenej tematiky sa môžu účastníci v rámci modlitebných stretávaní zamerať aj na príhovorné modlitby ohľadne svojich osobných aj zborových potrieb. Materiály v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie sú TU.

Ďakovná bohoslužba 2020

V sobotu 4. januára 2020 dopoludnia aj popoludní sa uskutočnila

ďakovná bohoslužba

za všetko, čo sme z Božej milosti mohli prežiť v roku 2019.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do programu i k spoločnému agapé.

 

Požehnaný nový rok 2020

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha.
Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári
a nech ti je milostivý.

Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár
a nech ti dá pokoj.

(4 Moj 6,24-26)

Prianie od Slovenského združenia CASD si prečítajte TU.

A nedarí sa vám napĺňať novoročné predsavzatia? Je síce pravda, že latku si treba stavať vysoko, lebo nízka sa zle podlieza, ale možno vám pomôže článok TU. More >

TT Advent 2020/01 (časopis)

Stiahnite si októbrové číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 01/2020

.
vo formáte .pdf  TU. Príspevky, ktoré by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov môžete posielať br. kaz. Badinskému.

Pomôžme spoločne Prešovčanom (zbierka ADRA)

Výbuch a následný požiar bytovky v Prešove zobral desiatkam rodín strechu nad hlavou. ADRA vyjadruje ľútosť nad touto veľkou tragédiou, úprimnú sústrasť tým, ktorí stratili svojich najbližších. Myslíme aj na ranených a prajeme im skoré uzdravenie.

Nie je nám to ľahostajné. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k zapojeniu sa do verejnej zbierky. Humanitárna organizácia ADRA Slovensko pre tento účel poskytuje oficiálny účet verejnej zbierky evidovanej MV SR pod č: 000-2019-035385. Svoj finančný dar môžete zaslať na účet verejnej zbierky:

SK48 0200 0000 0049 7524 1312, VS: 035028 s poznámkou „Prešov“.

Svojim príspevkom pomôžete rodinám, ktoré to teraz naozaj naliehavo potrebujú.
POZNÁMKA: Obrázok je stiahnutý z internetu dňa 6.12.2019 o 17:30 hod.

Na účte verejnej zbierky ADRA sme ku dňu 18.12.2019 vyzbierali 10.216,92 €. Ďakujeme.
Svoje príspevky môžete posielať ešte do 31.1.2020.

www.adra.sk

Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

Len v Tebe, Pane, zdroj spásy mám (pieseň č. 226)

.. 3:11 More >

Heritage Singers 2020 (pozvánka na koncert)

More >

POVEDZ TO SVETU – 15. únijné stretnutie ASI v Bratislave (záznamy)

 

 

článok

 

záznamy TU.