V nedeľu 18.06.2017 o 9.00 hod. sa uskutoční

zborová brigáda v záhrade.

Každá ochotná ruka je vítaná.

Po brigáde sa o 12.00 hod. uskutoční spoločná grilovačka.

Foto: www.pixabay.com