Marta

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Marta

K. Badinský: Otče, odpusť im (kázeň; video + text)

Ako sa orientovať v súčasnej situácii? Toto je už druhé pokračovanie začatej otázky. Prvá odpoveď by sa dala zhrnúť do výzvy J. Krista: „Čiňte pokánie, aby ste zbytočne nezahynuli!

Svet/ľudia žijú v stave hriechu. Stále sa dejú zlé veci. Príčina je v odklone od Boha a jeho vôle. Jedinou správnou odpoveďou je pokora/pokánie ako cesta domov. Pokora/pokánie dokáže každého z nás priblížiť k Bohu a nášmu návratu domov, aby sme tu nezahynuli.

More >

Audioknihy Cesta lásky + Poslovia nádeje

Už môžete počúvať audioknihu E. G. Whiteovej, CESTA LÁSKY – 88 kapitol. Túto 3. časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV právom považujú za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok. Je vydávaná v mnohých krajinách vo veľkých nákladoch a patrí medzi najrozšírenejšie diela o živote Ježiša z Nazareta. More >

Príspevky Oddelenia zdravia ku COVID-19

Na www.casd.sk pribudla sekcia

Príspevky oddelenia Zdravia ku COVID-19

Pozrite si sériu 3 prednášok
psychológa Jeronýma Klimeša
Psychika v zavírovanom svete

01, – 41:57; 02 – 42:01; 03 – 34:21.

TT Advent 2020/05 (časopis)

Stiahnite si májové číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 05/2020

.
vo formáte .pdf  TU. Príspevky, ktoré by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov môžete posielať br. kaz. Badinskému.

Elektronický spravodajca 05/2020 s prílohou

 

Májové číslo elektronického spravodajcu
si môžete stiahnuť TU
– od 20.4. 15:18 tam visí verzia s opraveným číslom účtu.

Príloha DSŠ – Spravodajca_5-2020

K. Badinský: Ako sa orientovať v súčasnej situácii? II (textová a videokázeň)

Touto istou otázkou som začal svoju úvahu aj pred dvoma týždňami. Dnes chcem v začatej téme pokračovať ďalším posolstvom, ktoré som dostal. Dnešné zamyslenie smeruje k tomu čo bude ďalej. Čo bude potom, keď sa skončí éra koronavírusu?

Predpokladáme, že po niekoľkých mesiacoch sa život vráti do stavu ako bol pred vírusom. Viackrát som v médiách počul, že svet už nebude taký ako bol predtým. Voči tomuto tvrdeniu som bol najprv skeptický. Ľudstvo sa obyčajne po takejto udalosti „otriaslo“ a vrátilo sa k životu, ktorý im diktovalo ich sebectvo. More >

O. Popovič: Poplašné správy (príhovor)

V dnešnej dobe sme zahltení informáciami, ktoré prichádzajú zo všetkých možných strán. Je naozaj zložité sa v nich orientovať. Obzvlášť citlivo vnímame tie, ktoré sa týkajú nášho duchovného života. Ako k nim máme pristupovať? Ježiš nás neponechal napospas nášmu úsudku, ale poskytol nám spoľahlivý návod, Božie Slovo. K tomu si môžeme pomôcť aj historickou skúsenosťou. Je naozaj dôležité, aby sme boli informovaní. Bytostne dôležité je však byť správne informovaní. Pozrime sa na to, čo k nám prichádza cez knihu kníh – Bibliu. Verím, že tento prístup prinesie pokoj do vašich mysli a sŕdc. More >

Morová epidémia (zamyslenie)

V 16. storočí kosila Európu morová epidémia. V auguste 1527 zasiahla aj Lutherovo mesto Wittenberg. Mnoho občanov v snahe zachrániť si život z mesta ušlo. Saský kurfist Johan Fridrich Martinovi Lutherovi rozkázal, aby mesto okamžite opustil. Ale Martin Luther sa rozhodol ostať a slúžiť trpiacim.

Neskôr napísal jeden nemecký kazateľ Lutherovi list, v ktorom sa ho pýtal, ako by sa mal pastor zachovať v takýchto situáciách. Lutherova odpoveď môže dnes inšpirovať aj nás: More >

Mám ťa tak veľmi rád (pieseň)

Vtedy prídem, objímem ťa rád
si pre mňa ten najcennejší poklad.
a spravím všetko, aby som ťa videl smiať
pretože mám ťa tak veľmi rád.

. More >

5.-12.4.2020 – Príbehy Veľkej noci (8/8)

Pri príležitosti blížiacich se veľkonočných sviatkov pripravila česká internetová kresťanská televízia HopeTV krátke zamyslenia nad jednotlivými evanjelijnými udalosťami posledného, tzv. svätého týždňa (od nedeľného Kristovho vjazdu do Jeruzalema po nedeľné vzkriesenie). Sériu programov sme nazvali

„Příběhy Velké noci“

a chceme sa tiež spoločne s vami zamýšľať nad významom Veľkej noci. More >