admintt

This user hasn't shared any biographical information


Posts by admintt

Ďakovná bohoslužba 2020

V sobotu 4. januára 2020 dopoludnia aj popoludní sa uskutočnila

ďakovná bohoslužba

za všetko, čo sme z Božej milosti mohli prežiť v roku 2019.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do programu i k spoločnému agapé.

 

Výlet na Malý Dunaj

V nedeľu 7. júla 2019 sa uskutočnil nultý (čo keby boli ďalšie?) ročník športovej akcie pod názvom Splavovanie Malého Dunaja. Zúčastnilo sa na ňom sedem statočných, ktorí s nasadením vlastných životov zdolali asi 18 kilometrov dlhý úsek od Novej Dedinky (štart o 9:30) po Hrubý Šúr v peknom čase tri hodiny. 

Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že sa nikto neutopil, nikto sa neokúpal, t.j. netreba sa obávať účasti na ďalších ročníkoch takejto akcie. Podujatie bolo zakončené výborným obedom v miestnej reštaurácii. More >

Koncert pre muskulárnych dystrofikov

Dňa 15.06.2019 od 16:00 hod. sa u nás uskutočnil benefičný koncert venovaný Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR. Celkom netradične sa nekonal v priestoroch modlitebne, ale vo „forhauze“ (tak sa to povie po trnafsky, ako je to po slovensky nevieme 🙂 ).

Na koncerte, na ktorom nám zahrali a zaspievali Priatelia peknej hudby, K&S Cello Duo, Michal Šimun a Terezka Kostolanská, zazneli diela zazneli diela od Vivaldiho, Šostakoviča, Donizettiho a iných známych skladateľov.

More >

A na tretí deň bola svadba…

A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne… Ján 2:1

Síce nie na tretí deň, ale 13.októbra 2013 bola svatba. V kaštieli Mierovo si povedali svoje „Áno“

Janka Šimúnková a Michal Dobrovič.

Na spoločnú cestu životom ich vypravil kazateľ trnavského zboru Samuel Ondrušek.

More >

„Voláme len: Dovidenia…“

Sú ľudia, ktorých úsmev si pamätáte roky, aj ich šibalský pohľad… A potom prídu chvíle, keď je to už len minulosť. Zostanú pekné spomienky, zostanú fotky, zostane nádej. Nádej, že žiadne lúčenie nemusí byť konečné. Sestra Jozefa Posluchová patrila tiež k takým ľuďom. K ľuďom, po ktorých vám zostane na duši smutno. Smutno, že „babička Brouček“ už nepríde, neusmeje sa…

Vo veku 90 rokov nás 12.3.2013 opustila a nám zostávajú spomienky na láskavého človeka a nádej, že toto lúčenie nie je navždy.

Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl… Izaiáš 49:16

More >

Výstava Biblií.

V Trnave máte teraz možnosť vidieť unikátnu výstavu Biblií. Ak ste doteraz nevideli Bibliu v chorvátštine, Bibliu, ktorú môžte čítať aj pod vodou, či zvláštnu Bibliu pre Papuáncov, určite si nenechajte ujsť túto výstavu.

More >

Rozlúčka – s. Alžbeta Dudoková

V tichu noci, v pokoji svojho domova a z Božej milosti ukončila v piatok 7.1. 2011 okolo polnoci svoju životnú púť: sestra, mama, stará mama, prastará mama a sestra v Pánu Ježišovi Alžbeta Dudoková. 14. októbra 2011 by sa bola dožila 88 rokov.

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keby zomrel“ Ján 11:25

V jej domácnosti sa v období 1948-1971 tiež občas konali sobotné pobožnosti.

More >

Zborový spev

„Budem chváliť meno Božie piesňou a zvelebovať ho budem vďakou.“ Žalm 69:31

Tento článok som pridal pre všetkých, ktorí radi spievajú. A nielenže radi spievajú, ale chcú si aj niečo doma precvičiť. No a pretože naša pani zbormajsterka nám vždycky noty zoberie, tak ich budem pomaly dávať sem.

Naozaj pomaly, podľa toho ako budem stíhať si ich vypýtať a zoskenovať.

More >

Ako obstáť v búrkach? – 24.10.2010

“ A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. “ Mat24:12,13

Vychádza Vám v živote všetko podľa Vašich predstáv? Alebo ste tiež zažili situácie, kedy ste sa pýtali: Prečo? Prečo mi to, či ono, nevyšlo? Či ste dokonca Bohu kládli otázky: Pane Bože a prečo sa to muselo stať práve mne? More >

Kde sme stratili krídla? – 1.-10.10.2010 – pozvánka

„A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.“ Gen. 1:27

Že to tak nie je? Že veda už dávno dokázala, že nás žiadny Boh nestvoril? Že sme sme sa postupne vyvinuli z nižších organizmov? Ak chcete počuť vedecké argumenty, More >