V sobotu 13.6.2015 od 9:00 do 17:00 sa na Kapitulskej ulici uskutoční

Trnavský rínek,

z toho dôvodu sa na nej nebude dať parkovať. Bohoslužba sa uskutoční ako zvyčajne.

Na parkovanie môžete využiť priľahlé ulice, prípadne parkovisko pri Obchodnom dome Jednota.