Aleluja. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. – Žalm 147,1.3

V sobotu 14.01.2017 sa v našom zbore uskutoční Stretnutie oddelenie zdravia CASD západoslovenskej oblasti. Určené je nielen pre lektorov OZ ŽaZ, pre vedúcich Oddelenia zdravia na zboroch, ale aj pre všetkých, ktorí chcú prežiť inšpirujúce a motivujúce chvíle pre službu v akejkoľvek oblasti. Očakávame návštevu približne 20 bratov a sestier z iných zborov, ktorí u nás strávia celý deň.

Začiatok: 9,00 hod., približný čas ukončenia: 16,00 hod.

PARKOVANIE pri zbore nebude stačiť. Primárne odporúčame parkovisko Starohájska pri trnavskej Poliklinike (modrá Zóna C napravo na mapke nižšie). Viac info TU. Po zaparkovaní po nadzemnej lávke prejsť smerom k mestským hradbám, potom cez bránu v nich a popri Hrubom kostole po pravej strane. Na námestí pred kostolom odbočiť doľava na Kapitulskú ulicu, na ktorej je náš zbor (smerom k Západoslovenskému múzeu, popri parčíku po ľavej strane).

Parkovanie by mohlo byť možné aj pri Obchodnom dome Jednota, pred 9,00 hod. by ešte nemuselo byť obsadené nakupujúcimi. V sobotu by malo byť parkovanie zadarmo.

 

Organizáciu má na starosti br. Jaromír Novota, vedúci Odd. zdravia pri SZ CASD, ktorý bude aj kázať.
Pohostenie za trnavský zbor organizuje s. Dominika Fajnorová st. – ďakujeme všetkým členom, ktorí jej pritom ochotne pomôžu.

Základná kostra stretnutia je zhruba:

  • sobotná škola (diskusia na biblickú tému),
  • oslava Boha piesňami,
  • kázanie (J. Novota),
  • modlitby za zdravotnú službu,
  • spoločný obed (je zabezpečený),
  • príspevok MUDr. Janky Noskovej, predsedníčky OZ ŽaZ,
  • KZ 2017 – Ako ďalej? (J. Novota + diskusia),
  • skúsenosti zo života KZ a inej služby v oblasti zdravia,
  • vzájomné rozhovory, povzbudenie a motivácia.