Stretlo sa nás zo 20 – prevažne lektori OZ ŽaZ z Trnavy, Bratislavy, Piešťan, Topoľčian a Ružomberka. Zavítal medzi nás aj br. Jaromír Novota, vedúci Oddelenia zdravia pri Slovenskom združení CASD, a MUDr. Janka Nosková za OZ ŽaZ.

Kto už v živote zažil posmech? Páčil sa mu? Na úvod br. Novota rozpovedal deťom príbeh o koníkovi Seabiscuitovi, ktorému sa vysmievali, že je maličký. Napriek tomu a iným nepriaznivým okolnostiam vyhral. Boh ľúbi aj také malé koníky. A všetky deti bez rozdielu. Každé z nich môže urobiť veľa dobrého a Boh mu chce pritom pomáhať.

S. Aďka Podsedníková nám zaspievala pieseň o tom, že „hĺbku tvojej lásky pocítim, zistím, čo ťa stálo mať ma späť„.

Kázeň br. Novotu bola povzbudením pre tých, čo majú pocit, že život je ako zužujúca sa cesta smerujúca do tmy. Porozprával nám o zdraví ako o plnosti požehnania a pokoja, a ukázal nám to na príklade Kristovho života. Na konkrétnych udalostiach sme videli, ako Kristus zdravo žil vo všetkých 4 oblastiach: duševnej, sociálnej, fyzickej i duchovnej. Pri pohľade do budúcnosti môžeme cítiť tieseň, ak sa pozeráme len na seba. Ak však budeme vidieť možnosti služby, uzrieme svetlo.

Cez obedňajšiu prestávku sa podával chutný obed – lečovo-hokkaidovo-párkovo-fazuľový guláš z kuchyne D. Fajnorovej st. so sestrami z Piešťan, ktoré ochotne pomohli – Editka, Marienka a Erika. Koláčmi ich pohostila Marienka Piesová, Zinka a niekto priniesol aj výborný kysnutý koláč. Br. Ondrušek sa postaral o pitný režim v podobe čaju a minerálok. Všetkým patrí srdečná vďaka.

Poobede sme si spoločne zaspievali tri piesne pri klavíri, base a gitare. Prezentáciu mal br. Novota, J. Nosková premietla tri krátke filmy o ranom vývoji mozgu u detí (prvé 4 roky života) a poradila nám, ako môžu z nich vyrásť plnohodnotní dospelí. Palicu netreba lámať ani vtedy, keď sa na vývoji začne pracovať aj v neskoršom veku. Veľmi dôležitá je interakcia medzi dieťaťom a dospelým, „odloženie“ dieťaťa nabok, aby sme ho „nerozmaznali“ nie je správny prístup. U niektorých ľudí sa vývoj zastavil na úrovni puberty – treba sa im priblížiť na ich úrovni. Nie ich podceňovať, ale prijímať, ako fungujú. Ako adventisti máme dar – vieme, ako si udržať aj telesné zdravie. A tú sviečku by sme mali nie skryť, ale niesť tak, aby ju videli aj iní. Viera je veľmi nápomocná v živote i vo vzťahoch. Dostávame, aby sme sa o to, čo vieme, delili aj s druhými.

V diskusii zástupcovia jednotlivých klubov hovorili o svojich skúsenostiach:

  1. S. Turzová zo zboru Púchov po 8-ročnom organizovaní klubov rozbehla skupiny Al-Anon a DDA, najnovšie aj 3-dňové Konferencie žien 2x ročne. Na prvej prednášala psychologička, na druhej br. Mojmír Voráč. Téma: rodina, vzťahy. Veľa sa diskutovalo.
  2. Janka Noskova hovorila o pôsobení v Ružomberku, kde robia prednáška aj na školách.
  3. S. Tánička Karenová hovorila o KZ, ktorý organizujú v Primaciálnom paláci v Bratislave. Spestrením činnosti sú aj spoločné prechádzky, ktoré kvôli zimnému počasiu prerušili, ale členovia sa už na ich obnovenie tešia.
  4. Br. Pavol Hanák z Komunitného centra Park v Topoľčanoch rozprával o ich činnosti, naposledy im prednášal bylinkár p. Haringa.
  5. V Piešťanoch a Trnave organizujeme KZ, je o ne záujem a ľudia sú za ne vďační.

Na záver po spoločnej fotke bolo ešte pripravené pohostenie – nátierkové chleby.

Tešíme sa, že sme mohli spolu stráviť príjemne, inšpirujúce a poučné chvíle a dovidenia na ďalšom stretnutí.

Foto: B. a D. Dubovskí