Dňa 06. októbra 2018 sme v našom zbore privítali

br. Mikuláša Pavlíka, , B.Th., M.A.,

predsedu Česko-Slovenskej únie CASD. Predniesol nám kázeň z Božieho Slova. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do programu.

.

Foto: D. Dubovský