V sobotu 20.10.2018 – Trnavský rínek, nedá sa parkovať na Kapitulskej

V sobotu 20.10.2018 sa na Kapitulskej ulici uskutoční

Trnavský rínek,

takže sa pri zbore nebude dať parkovať. Počítajte s dlhším časom na nájdenie parkovania v priľahlých uliciach a prípadnou cestou peši do zboru.

O možnosti parkovania sa dočítate v článku TU.

SŠ 2018 4Q – 3. lekcia: „Aby všetci boli jedno“

sobotnaskola.casd.sk

Téma: Jednota v Kristovi

Písomnú lekciu si stiahnite TU. Otázky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

HopeTV.cz

Ježiš túžil po tom, aby jeho nasledovníci boli jednotní. Ako to ale dosiahnuť? Čo Ježiš myslel tou jednotou? Aký postoj by mali mať kresťania ku kresťanom z iných cirkví? Čo k tomu hovorí Ježiš a čo myslel slovami: „Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť“ (Mk 9,39)?

Rozhovor vedie redaktor českej Hope TV Jindřich Černohorský s teológom Mikulášom Pavlíkom.

.. 19:23
Amazing Facts.com

TU: zapnite si anglické titulky pod videom (CC – English). Skrátený voľný preklad do češtiny nájdete TU. More >

Dr. J. Martin: Neuveriteľné stvorenia popierajúce evolúciu (2xDVD)

Viac o týchto DVD sa dočítate na stránke Štúdia Nádej.

prof. John Scharffenberg: Ako znížiť riziko rakoviny (prednáška)

Prednáška odznela v rámci jesenného cyklu KZ OZ ŽaZ 2018.

.. 01:21:03

Video: S. Dananai More >

KZ Trnava – jesenný cyklus 2018 (pozvánka)

3. prednáška jesenného cyklu KZ 2018
v stredu 7.11. o 17,30

More >

Nedeľa 07.10.2018 – svadba

My milujeme, lebo On nás miloval prvý.“ 1 Ján 4,19

V nedeľu 7. októbra 2018 o 15.00 hod.

si v kaštieli v Budmericiach povedali svoje áno naši členovia s. Gabika Bunčeková a br. Jurko Kaba.

Prajeme im veľa Božieho požehnania na spoločnej ceste životom.

. More >

06.10.2018 – Návšteva br. Pavlíka

Dňa 06. októbra 2018 sme v našom zbore privítali

br. Mikuláša Pavlíka, , B.Th., M.A.,

predsedu Česko-Slovenskej únie CASD. Predniesol nám kázeň z Božieho Slova. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do programu.

.

Foto: D. Dubovský

Piatok 5.10.2018 svätý krst

V piatok 5.10.2018 o 18.00 sa v našej modlitebni uskutočnil sv. krst ponorením do vodného hrobu. Po úvodnej bohoslužbe a krstnom sľube sa samotný obrad krstu konal v zborovej záhrade. Kázal i krstil br. kaz. Ján Greš. Krstenci:

  • Editka S., ktorá bude patriť do zboru Sereď, a
  • Mário Ď., ktorý bude patriť do zboru Piešťany.

.

Foto: D. Dubovský

Piatok 28.09.2018 výstava zdravia

Dňa 28.09.2018 sa od 11.00 do 16.00 hod. na 5 stanovištiach na Trojičnom námestí v Trnave uskutočnil DEŇ ZDRAVIA. Ďakujeme Skupine Michael a všetkým zúčastneným.

More >

Skupina Michael (program)

Ďakujeme skupine Michael za všetko, čo pre naše mesto urobili, i tým, ktorí sa zúčastnili.

More >