Prednášky br. R. Passera 28.-29.04.2017 (pozvánka)

More >

KZ Trnava jar 2017 – streda 26.04.2017 MUDr. Moskala (pozvánka)

More >

G. Knight: Ježišu, o čo ti ide? (zamyslenie)

A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale sa premeňte obnovením svojej mysle,
aby ste skúšali, čo je vôľa Božia,
to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

(Rimanom 12,2)

More >

Kornelius Novak: Dôkaz o Bohu (16/26)

Od januára 2017 vyvesuje internetová televízia HopeTV každý týždeň nové video s krátkym zamyslením evanjelistu Kornelia Novaka. V 26 dieloch hovorí o Bohu, cirkvi a zmysle života.

Kornelius Novak, rumunský motorkár a kulturista, sa narodil v roku 1975. Vyrastal v Nemecku, počas dospievania chodil do skautingu a trávil čas v posilňovni. Neplnoletý a naviac bez vodičského preukazu nechtiac zrazil cyklistu. Kvôli vysokým liečebným nákladom bol nútený zobrať prácu vyhadzovača na diskotéke. Mnohokrát sa ocitol v bezprostrednej blízkosti smrti, a preto sa rozhodol podstúpiť zdĺhavú zmenu životného štýlu. Absolvoval teologická štúdium a stal sa kazateľom. Napísal niekoľko kníh, medzi najznámejšie patrí “Krížom krážom: Na scéne “, kde predstavuje búrlivé životy svojich dvadsiatich priateľov vrátane toho svojho. V súčasnosti pracuje ako evanjelista. More >

EGW: Z pokladu svedectiev – spoločné štúdium 2017

Tak ako sme v roku 2016 študovali knihu od Ellen Gould Whiteovej Veľký spor vekov,  v roku 2017 spolu študujeme 1. a 2. diel knihy
Z pokladu svedectiev od Ellen Gould Whiteovej.

Po 2-týždňovej prestávke si v sobotu  13.5.2017 popoludní spolu prejdeme
29. kapitolu z I. dielu dľa rozpisu dolu. More >

POD POVRCHOM – online štúdium Zjavenia Jána 1-11

12. diel v stredu 26.04.2017 TU.  7 zborov: ESPETY SAFILA =
Efez
Smyrna
PErgamon
TYatíra
SArdy
FIladelfia
LAodicea

Pozrite si minulé prednášky:  More >

Ja viem, Pán je záchrancom mojím (pieseň)

V našom adventistickom spevníku „Spievajme Hospodinovi“ nájdeme túto pieseň pod číslom 189.

Autorkou textu je Frances (Fanny) J.  Crosbyová (1820-1915), hudbu zložil William J. Kirkpatrick (1838-1921). Existuje aj iná melódia, ktorá sa stala populárnou v posledných rokoch – zložila ju  v roku 1966 Aubrey L. Butlerová a podľa svojho rodného mesta v Oklahome ju nazvala Ada – a práve túto verziu spievame aj my. More >

Nástenka 14.04.2017 (citáty)

Pane, nauč ma o sebe
viac než to, čo už viem,
pokor ma znova
tým všetkým, čo neviem
a učiň, aby to, čo viem
v mojom živote viac ožilo
a bolo pravdivejšie.
(Marshall Segal) More >

Internetový portál HopeTV.sk bol spustený

Milé sestry a bratia,

máme pre Vás radostnú správu! Dňa 5.4.2017 bol spustený

kresťanský internetový portál
www.HopeTV.sk

. More >

18.-21.04.2017 Nitra – Kornelius Novak (pozvánka)

V Nitre sa budú v utorok až piatok 18.-21.4.2017 konať prednášky „Ako sa v živote rozhodnúť správne

Kornelia Novaka

dľa plagátu nižšie. V nitrianskom zbore bude tiež kázať v sobotu 15.04. a 22.04.2017.

Ste srdečne pozvaní. More >