Aj keď Ťa nevidím (pieseň)

.. More >

KZ Trnava – 13.12.2017 – MUDr. M. Moskala: Ako sa vyrovnať s minulosťou (pozvánka)

Od 4.10.2017 prebieha jesenný cyklus KZ s nasledujúcim programom:

  • 04.10.2017 – J. Novota: Ako sladiť zdravo – s cukrom i bez cukru – čítaj dolu ↓
  • 25.10.2017 – O. Pazerini: Otoč loď predtým, než narazí do ľadovca čítaj dolu ↓
  • 15.11.2017 MUDr. M. Moskala: Radosť a tvoje zdravie čítaj dolu ↓
  • 13.12.2017 – MUDr. M. Moskala: Ako sa vyrovnať s minulosťou

Miesto konania: Trhová 2, Trnava – budova bývalého Tatraskla, 1. poschodie.
Čas: 17.30 hod. Vstup voľný. More >

EGW: Z pokladu svedectiev – spoločné štúdium 2017

Tak ako sme minulý rok študovali knihu od E.G.Whiteovej Veľký spor vekov
tento rok spolu študujeme 1. diel knihy
Z pokladu svedectiev od Ellen Gould Whiteovej.

V sobotu  25.11.2017 si spolu prejdeme
48. kapitolu dľa rozpisu dolu. More >

POD POVRCHOM – online štúdium Zjavenia Jána 1-26


27. diel si pozrite vo štvrtok 23.11.2017 TU
Sedem zborov:
Efez – Smyrna – PErgamon –TYatíra – SArdy – FIladelfia – LAodicea = ESPETY SAFILA

Pozrite si minulé prednášky:  More >

Modlitebný týždeň – 4.-11.11.2017

Modlitebné stretnutia sa konali až do piatku 10.11.2017 (okrem štvrtka) o 18.00 hod. v dolných priestoroch.

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa nesú názov Kristus naša spravodlivosť“. Boli pripravené v nadväznosti na 500. výročie protestantskej reformácie. Týkajú sa základu kresťanskej viery a novozákonnej zvesti, hovoria o význame evanjelia a ospravedlnenia z viery.  More >

RE-FORM-ACE (séria rozhovorov o reformácii)

K podpore modlitebného týždňa 2017 pripravilo Mediálne centrum HopeTV.cz sériu rozhovorov o reformačnom hnutí s názvom RE-FORM-ACE. Jednotlivé diely série ste mohli sledovať od soboty 4.11.2017 kanáli HopeTV.cz. K dispozícii na stiahnutie sú tu.

31.10.2017: 500. výročie reformácie

Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Viac o Lutherovi a dejinách reformácie si môžete prečítať TU a tiež v 7. a 8. kapitole knihy E. Gould Whiteovej_Veľký spor vekov.

Ako je to s vierou a skutkami? Môžeme si spasenie kúpiť, prípadne zaslúžiť? Prečítajte si príhovor Douga Batchelora pod názvom Abrahámova viera (prípadne si ho v angličtine pozrite TU – 58:29, dajú sa zapnúť anglické titulky): More >

Karel Kryl: Děkuji (pieseň)

Stvořil Bůh,
stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat,
děkuji,
děkuji za bolest, jež učí mne se tázat,
děkuji,
děkuji za nezdar: jenž naučí mne píli,
bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly,
děkuji, děkuji, děkuji. More >

Nech je požehnané Tvoje meno (pieseň)

Hospodin dáva,

Hospodin tiež berie,

nech je požehnané Jeho meno.

Pozrite si video (3:17), ktoré pozostáva z osudov členov jedného zboru, doprevádzaných skladbou od Matta Redmona. Všetky tie príbehy sú skutočné, rovnako ako ľudia. More >

V. Kovalčíková: Vzácny dar – odvaha (kázeň)

Odvaha je vzácny dar. Môžeme veľa stratiť a pritom nemusíme byť úplne nešťastní. Keď stratíme odvahu, stratíme všetko. Kto stratil odvahu, podobá sa vtákovi, ktorý stratil krídla. Už nevidí slnko, čistý vzduch, ani žiadnu budúcnosť.

Ako získať odvahu?

Všetko závisí od nášho pohľadu na onen kúsok života, ktorým je práve náš vlastný život. Krehký, zraniteľný a krátky.

Keď je naše oko čisté a naše srdce bez chamtivosti, závisti a túžby po peniazoch, vidíme svoj život oveľa jasnejšie. Vnímame ho pozitívne, lebo ho vidíme vo svetle. More >