SŠ 2019 3Q – 12. lekcia: „Milovať milosrdenstvo“

sobotnaskola.casd.sk

Téma: Služba núdznym

Písomnú lekciu si stiahnite TU  – MP3 audionahrávky lekcií v češtine od Radio Oreb TU.
Otázky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

HopeTV.czBible pro dnešek“.
Slovo milosrdenstvo je medzi kresťanmi známa a často citované. Je to niečo, čo Boh očakáva od svojich detí. Veď aj On je milosrdný. My dokážeme o milosrdenstve veľmi krásne hovoriť, ale aká je prax? Vieme milosrdenstvo žiť? Čo to znamená pôsobiť pokoj? A ako súvisí milosrdenstvo s pôsobením pokoja?

Redaktor HopeTV Jindřich Černohorský sa zhováral s kazateľom Vítom Vurstom.

.. 21:18

AmazingFacts.com video: anglické titulky pod videom (CC > English). Stručný preklad do češtiny TU. Úlohy na celý štvrťrok v angličtine si stiahnite pod Quarterly Download.

Hope Channel Deutschdie BIBEL. das LEBEN. – Dr. Winfried Vogel a jeho hostia. Otázky v nemčine TU.

Rôzne akcie (pozvánky)

SEPTEMBER

OKTÓBER

  • 03.-06.10.2019 – prednášky predsedu bolívijskej únie CASD br. Hirama Kalbermattera – miesta a časy pozri obrázok nižšie

More >

Zomrela s. Eva Benadiková

Minulú sobotu sme privítali do života malého Tea, zajtra vstane Oliver z vodného hrobu do novoty života a vo štvrtok 12.09.2019 náhle zomrela vo veku 89 rokov sestra Eva Benadiková… Život na tejto Zemi dáva i berie, ale ten večný život nám nik nevezme… Sestra Eva bola pokrstená a prijatá do trnavského zboru v roku 1991, krstil ju br. Andrej Mesík. Mali sme radi jej milý úsmev a láskavý prístup. Pohreb sa konal v stredu 18.9.2019 o 15.00 hod. na Kamennej ceste. Tešíme sa na stretnutie na novej zemi, sestra Eva.
More >

Čakanie (príbeh)

Kazateľ Mark Finley rozpráva úžasný príbeh o žene, ktorá cestovala krajinou známou svojím nepriateľským postojom voči náboženstvu. Táto žena mala v aute škatuľu s 50 výtlačkami knihy o kresťanských dejinách „Veľký spor vekovod Ellen Gould Whiteovej (vyšla aj pod názvom „Z tieňa do slávy“). Kvôli dopravnej zápche bola nútená na jednom mieste zastaviť. Ľudia začali vystupovať z áut a preťahovať sa. Pritom sa medzi sebou začali rozprávať. Žena vytiahla z kabelky brožúrku biblického štúdia a začala si čítať svoju lekciu. Chcela využiť čas čakania. Jeden mladý muž si to všimol a spýtal sa jej, čo číta. More >

Z. Jungová: Môj a jeho príbeh (báseň)

(báseň pri príležitosti krstu O. Krajčoviča)

Správa mi v mobile zapípala
tak som si ju rýchlo prečítala.
Pozerám Messenger, kto čo pridal Môj deň
potom ešte mobil rýchlo čety meň! More >

13.09.2019 krst Oliver Krajčovič

V piatok 13.09.2019 o 18.00 hod. bol bratom kazateľom Jánom Greššom pokrstený br. Oliver Krajčovič. Po úvodnej bohoslužbe v našej modlitebni (ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do programu) a krstnom sľube sa potom samotný obrad krstu odohral v záhrade, kde bol Oliver ponorený do vodného hrobu, aby vstal do novoty života s Kristom. Po blahoželaniach nasledovalo spoločné agapé z dobrôt, ktoré priniesli ochotní bratia a sestry.

Tešíme sa z nového bračeka a prajeme mu Božie požehnanie, silu, vytrvalosť a odvahu na ceste s Pánom. More >

M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona – 1.-6. časť

www.podpovrchom.sk

07 – Veštica z En-Dóru

Aké je poučenie z príbehu, v ktorom sa Saul stretáva s mŕtvym prorokom? Je snáď dôkazom posmrtného života či návodom pre komunikáciu s mŕtvymi? Majú pohanské veštice moc nad Božími svätými mužmi?

.. 33:12 More >

Privítanie Tea

V sobotu 7.9.2019 sme privítali do života malého Tea Rakaša. Br. kaz. Karol Badinský v príhovore k rodičom hovoril o tom, že aj Pán Ježiš bral na ruky deti, kým učeníci – bodyguardi sa ich snažili od neho odháňať, aby ho neobťažovali. Napomenul ich: „… nebráňte im prijsť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo“ (Mt 19,14). Pred nimi ako rodičmi je zodpovedná úloha. Všetky deti sú Božie. Boh ich dáva rodičom, aby ich znovu priviedli k nemu. More >

Stretnutia výboru zboru

Zborový výbor sa bude stretávať

každý 1. utorok v mesiaci o 18.00 hod.

Podnety ohľadom bodov na prejednanie môžete dávať staršiemu zboru, kazateľovi alebo niektorému členovi výboru zboru.

TT Advent 2019/09 (časopis)

Stiahnite si 1. číslo nášho nového informačného zborového spravodajcu pre TT, SE a PN pod názvom

TT Advent

vo formáte .pdf  TU. V tlačenej podobe ho dostane v sobotu každá rodina. Náš br. kaz. K. Badinský prosí o príspevky, ktoré by boli prospešné pre všetkých, prípadne aj tipy pre názov.