SŠ 2019 4Q – 7. lekcia: „Náš odpúšťajúci Boh“

sobotnaskola.casd.sk

Téma: Ezdráš a Nehemiáš

Písomnú lekciu si stiahnite TU  – MP3 audionahrávky lekcií v češtine od Radio Oreb TU.
Otázky a doplnky sú TU. Vidíme sa v sobotu pri spoločnom štúdiu.

HopeTV.czBible pro dnešek“.
Keď sa povie pokánie, tak sa nie všetkým ľuďom vybaví to isté. Záleží na tom, aká je naša minulosť a v akého Boha veríme. Čo pre nás znamená pokánie? Pre Izraelitov to bola hlboká, srdce zasahujúca skutočnosť. Pokiaľ pokánie nie je len prázdnou formou, čo s človekom urobí? Prečo je také dôležité? A ako môžem pokánie prežiť?

Rozhovor na tému prvej úlohy viedol redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teológ Josef Dvořák.

.. 27:52

AmazingFacts.com video: anglické titulky pod videom (CC > English). Stručný preklad do češtiny TU. Úlohy na celý štvrťrok v angličtine si stiahnite pod Quarterly Download.

Hope Channel Deutschdie BIBEL. das LEBEN. – Dr. Winfried Vogel a jeho hostia. Otázky v nemčine TU.

Sobota 16.11.2019 členské zhromaždenie

V sobotu 16.11.2019 po popoludňajšej bohoslužbe sa uskutoční členské zhromaždenie.
Podnety môžete dávať kazateľovi alebo členom výboru.

R. Uhrin: Emócie, charakter a úspech (prednáška)

O dôležitosti emocionálnej inteligencie prednáša Roman Uhrin, vedúci EPIcentra zdravi EDEN (ČR).
Prednáška odznela v rámci jesenného cyklu prednášok KZ Trnava 2019.

.. 1:15:32

Video: Stanko Dananai

M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona – 1.-9. časť

www.podpovrchom.sk

09 – Zápas na vrchu Karmel

Ako kresťania bojujeme proti nepriateľovi, ktorý bojuje v presile a nedá sa ľudskými prostriedkami poraziť. Ale i Eliáš vstupuje do nerovnocenného boja, kde všetko hrá proti nemu: čas a výber obete, počet falošných prorokov, obľuba kultu, priazeň kráľa. A tak sa jeho zápas stáva naším zápasom, zápasom o duchovné prežitie. Pozrime sa pod povrch tohto príbehu a nájdime posilnenie a rady aj pre naše víťazstvo

.. 29:03 More >

Náš milosrdný láskavý otec (zbierka citátov od EGW)

Keď Satan pocítil vo svojom vo svojom srdci túžbu po najvyššom postavení v nebi, začal okolo seba šíriť nespokojnosť s vedením neba a strhol na svoju stranu takmer polovicu anjelov, z ktorých po kajúcnosti malej časti z nich zostala tretina. Po svojom vyhostení z neba a strate najvyššieho postavenia medzi anjelmi začal na svojom novom pôsobisku, Zemi, očierňovať charakter svojho „šéfa“ – Boha –, ktorého odel svojimi vlastnosťami a navliekol si na seba barančie rúcho. Staval sa do pozície obete, ktorej bolo ublížené a ktorá chce len slobodu, dobro pre všetkých. Svoje veľké dary začal arcimanipulátor zneužívať na ciele, na ktoré neboli určené. Pri Kristovej smrti na kríži videl, že prehral. V dobe konca sa jeho úsilie znásobuje, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Kristus nám prišiel ukázať, aký je Otec naozaj. Nedovoľme nikomu a ničomu pokriviť obraz milosrdného, láskavého Otca. Stiahnite si zbierku citátov z pera Ellen Gould Whiteovej TU a nazrite za oponu zápasu dobra so zlom.

Evminova metóda – cvičenie pre zdravú chrbticu (článok+video)

Na stretnutí KZ Trnava sme mali v stredu 6.11.2019 možnosť vypočuť si prednášku Romana Uhrina, vedúceho EPIcentra zdraví EDEN (ČR). Mala názov „Zdravá záda z nebe nespadnou“.

Unikátna Evminova metóda pomohla v priebehu 27 rokov už stotisícom ľudí odstrániť bolesti chrbta. Má svoje miesto najmä v prevencii chorôb chrbtice, ale súčasne je aj významnou podporou pri hernii platničiek, skolióze alebo vychýlení častí pohybového aparátu. Je vhodná pre bedrovú, hrudnú a krčnú časť, pre malých i veľkých používateľov. Pri tejto metóde sa chrbtica nielen naťahuje, ale sa tiež posilňuje hlboké svalstvo, ktoré ju udržiava v správnej polohe. More >

Rôzne pozvánky

NOVEMBER

Zbor CASD Trnava (stála pozvánka):

Srdečne Vás pozývame na študijno-modlitebné stretnutia s br. kaz. K. Badinským
na Kapitulskej 23 v dolných priestoroch:

1) pondelok 19.00  – preberáme Jánove listy.
2) streda 18.00 – u Z. Krajčovičovej
3) piatok 18.00  – štúdium Biblie – harmónia evanjelií.

Objednávky tlačovín na rok 2020

Už je možné objednať a zaplatiť u traktátničky tlačoviny na budúci rok:

  • úlohy sobotnej školy – 2 € na štvrťrok =8 €/rok
  • časopisy: Advent – 1 €/ks = 10 €/rok; Za obzorom – 0,40 €
    .

More >

Nehemiášova modlitba (pieseň)

Nehemiáš 1

.. 4:43 More >

Načo? Veď aj tak zomrieme (video)

Dr. Igor Bukovský reaguje na skepsu a cynizmus voči starostlivosti o svoje zdravie a život a na strach zo smrti.

.. 14:11